Tuore tutkimus osoittaa, että yhtiöveron alentaminen lisää investointeja

ETSK:n työnantajat-ryhmä

Yhtiövero on haitallisin vero talouskasvun kannalta. Yleisen käsityksen vastaisesti yhtiöverotulojen määrä suhteessa bkt:hen ei ole pienentynyt viimeksi kuluneiden 40 vuoden aikana. Maissa, joissa on viime vuosina laskettu tosiasiallisia yhteisöverokantoja, investoinnit ovat lisääntyneet seuraavina vuosina. Nämä ovat päätelmiä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean työnantajat-ryhmän tilaamasta tuoreesta tutkimuksesta.

Korkea yhtiöveroaste voi haitata liiketoimintaa tekemällä tietyistä investointihankkeista kannattamattomia ja laskemalla näin veropohjaa ja vähentämällä siten perittyjä tuloja. Suorien ulkomaisten investointien veroasteen yhden prosenttiyksikön lisäys johtaa keskimäärin 3,7 prosentin laskuun suorissa ulkomaisissa investoinneissa.

Analyysit osoittavat myös, että yhtiöveron vähennykset eivät välttämättä johda julkisen talouden vajeeseen, vaan voivat itse asiassa rahoittaa suunnilleen itse itsensä. Kuudessa maassa yhtiöverokannan alentaminen johti tulojen lisääntymiseen. Alempi yhtiöverokanta merkitsee kasvun lisääntymistä – verokannan 10 prosenttiyksikön alentaminen voi lisätä vuosittaista kasvua 1–2 prosenttiyksikköä.

”Tutkimuksen tavoitteena on tarjota hyödyllinen ja luotettava väline verotuksesta käytävää keskustelua varten. Tämä on erityisen tärkeää Euroopan unionin nykyisessä tilanteessa, kun yleinen käsitys yritysten (erityisesti isojen monikansallisten yritysten) verotuksesta on vääristynyt ja kun populistit käyttävät sitä hyväkseen”, sanoi työnantajat-ryhmän varapuheenjohtaja Krister Andersson. Tutkimus tarjoaa tietoa ja konkreettisia esimerkkejä tällaisten käsitysten murtamiseksi.

Vaikka verokannat ovat laskeneet viimeksi kuluneiden 40 vuoden aikana merkittävästi, yhteisöverosta saatavat tulot suhteessa bkt:hen ovat vastaavalla tasolla kuin 1980-luvulla. Yhtiöverotulot ovat yleensä 2–3 prosenttia bkt:stä, kun palkkaverotulojen, alv:n ja työnantajamaksujen yhteenlaskettu osuus on yli 30 prosenttia.

Tutkimus on ladattavissa ETSK:n verkkosivulta osoitteesta https://europa.eu/!NB43bP. (lj)