EU-johtajien tulisi tehdä Euroopasta kestävän kehityksen globaali edelläkävijä

Jäsenvaltioiden talous- ja sosiaalineuvostot ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea kokoontuivat Roomassa 13.–14. kesäkuuta keskustellakseen roolistaan Euroopan kestävän kehityksen ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin yhteydessä ja lähettivät viestinsä EU-johtajille.

Keskustelu oli osa ETSK:n ja EU:n jäsenvaltioiden talous- ja sosiaalineuvostojen puheenjohtajien ja pääsihteerien vuosikokousta, jonka järjestäjinä olivat ETSK ja Italian talous- ja sosiaalineuvosto (CNEL).

Avausistunnossa oli läsnä Italian presidentti Sergio Mattarella, ja pääpuhujina olivat Italian ulkoministeri Enzo Moavero Milanesi ja CNEL:n puheenjohtaja Tiziano Treu.

ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier kehotti uutta Euroopan parlamenttia ja tulevaa komissiota vahvaan ja päättäväiseen poliittiseen johtajuuteen, jotta Euroopasta voisi tulla kestävän kehityksen globaali edelläkävijä.

EU:n keskeisille toimielimille lähetetyt keskustelun tärkeimmät päätelmät olivat seuraavat:

 • YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelmasta on tultava EU:n ensisijainen painopiste tulevalla vuosikymmenellä, jotta voidaan selviytyä viidestä perusmuutoksesta:
  • taloudellinen muutos
  • energiakäänne ja ekologinen muutos
  • laaja-alainen yhteiskunnallinen muutos
  • demokratiaa ja osallistumista koskeva muutos
  • geopoliittinen muutos kansainvälisissä suhteissa.
 • Agenda 2030 on strategia, josta hyötyvät kaikki:
  • työnantajat, koska taistelu kilpailukyvystä käydään maailmanlaajuisesti aloilla, jotka liittyvät kestävän kehityksen toimintaohjelmaan
  • työntekijät, koska kestävän kehityksen tavoitteet ovat sidoksissa Euroopan sosiaaliseen ulottuvuuteen
  • kansalaisyhteiskunta, koska jos se otetaan kaikilta osin mukaan hallintojärjestelmään, se saattaa osoittautua ratkaisevaksi tekijäksi seurattaessa asianmukaisesti kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.
 • On laadittava etenemissuunnitelma, jotta edistetään Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa. Pilarin eräisiin keskeisiin osiin ei ole vielä lainkaan puututtu.
 • EU-ohjausjakso tulisi myös mukauttaa Agenda 2030:een.
 • EU:n kokonaisbudjetista 2021–2017 tulisi osoittaa kestävään kehitykseen 40 prosenttia.
 • Uudessa komissiossa tulisi olla varapuheenjohtaja, joka vastaa kestävän kehityksen tavoitteiden sisällyttämisestä kaikkiin EU:n toimintapolitiikkoihin.
 • Kyseessä on sekä toivon että selviytymis- ja palautumiskyvyn prosessi, jolla on potentiaalia vahvistaa yhtenäisyyttä ja solidaarisuutta EU:ssa ja mobilisoida kansalaisyhteiskunta ja etenkin nuoret.
 • Talous- ja sosiaalineuvostot voisivat toimia kansalaisvaikuttamisen neuvostoina, joiden tehtävänä on organisoida julkisia kuulemisia uusista kestävän kehityksen malleista.
 • EU:lla on maailman suurimpana taloutena oltava kauppapolitiikkansa kautta keskeinen rooli edistettäessä kestävän kehityksen toimintaohjelmaa maailmanlaajuisesti.

Kokouksen päätelmät ovat kokonaisuudessaan luettavissa täällä. (dm)