ETSK vieraili Espanjassa arvioidakseen uusien talousmallien vaikutuksia EU:n sisämarkkinoihin

ETSK:n valtuuskunta tapasi äskettäin ammattiliittojen, kansalaisjärjestöjen ja paikallishallinnon edustajia Malagassa Espanjassa uusia talousmalleja käsittelevän tutkimuksen puitteissa. Tutkimuksessa pyritään arvioimaan uusien talousmallien pitkän aikavälin vaikutuksia EU:n talousmalliin.

ETSK:n valtuuskunta, johon kuuluivat Violeta Jelić (työnantajat-ryhmä), Franca Salis-Madinier (työntekijät-ryhmä) ja Carlos Trias Pintó (moninainen Eurooppa -ryhmä), tapasi useita eri sidosryhmien edustajia La Norian sosiaalisen innovoinnin keskuksessa 14. kesäkuuta.

Tapaaminen tarjosi sidosryhmille institutionaaliset puitteet jakaa kokemuksiaan ja näkemyksiään ja tarkastella uusien talousmallien sekä kulutustottumusten, työmarkkinoiden ja kestävän kehityksen välisiä yhteyksiä.

Tämä oli ensimmäinen tutkimusta laativan ETSK:n yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmän (SMO) seitsemästä EU:n jäsenvaltioihin suuntautuvasta tutustumisvierailusta vuoropuhelun käymiseksi asianomaisen yksityisen ja julkisen sektorin kansallisten sidosryhmien kanssa.

Vuoden 2020 alussa julkaistaan selvitys, jossa EU:n toimielimille, erityisesti Euroopan komissiolle ja Euroopan parlamentille, siitä, miten uusien talousmallien vaikutuksia EU:n sisämarkkinoihin voidaan seurata, jotta varmistetaan, että sisämarkkinat täyttävät tulevaisuuden vaatimukset. (jpf)