ETSK kehottaa EU:n johtajia vahvistamaan euron kansainvälistä asemaa

Hiljattain annetussa lausunnossaan ETSK kehottaa EU:n johtajia tehostamaan toimia euron kansainvälisen aseman vahvistamiseksi. Vahva euro edistäisi osaltaan EU:n kansalaisten ja yritysten hyvinvointia, ylläpitäisi yhteisiä arvoja ja palvelisi yhteisiä intressejä, ETSK katsoo.

Lausunnossa todetaan niin ikään, että lisätoimet euroalueen talouksien kasvun, kestokyvyn ja mukautumiskyvyn lisäämiseksi johtaisivat viime kädessä euron kansainvälisen aseman vahvistumiseen. Lausunnossaan ETSK esittää suosituksia, jotka menevät Euroopan komission suosituksia pidemmälle.

Yhteistä valuuttaa tukevan yhä vahvemman euroalueen talouden lähtökohtana tulisi olla sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, taloudellisen lähentymisen, kilpailukyvyn ja innovoinnin lisääminen. Jäsenvaltioiden välisiä ja sisäisiä eroja on supistettava, sillä ne rajoittavat EU:n talouden suorituskykyä.

ETSK kehottaa omaksumaan aiempaa yhtenäisemmän toimintatavan kansainvälisessä diplomatiassa sekä edistämään yhteisiä etuja nykyistä proaktiivisemmin. Tämä voisi johtaa uusiin kaupankäyntimahdollisuuksiin.

Talous- ja rahaliiton ja pankkiunionin loppuunsaattaminen on toinen selkeä painopiste ETSK:lle. Tältä osin komitea suosittaa, että tutkitaan vaihtoehtoja likvidimpien ja turvallisempien euromääräisten omaisuuserien luomiseksi. Näin voitaisiin torjua euroalueen valtionlainamarkkinoiden nykyistä pirstaleisuutta, joka heikentää markkinoiden luottamusta yhtenäisvaluuttaan.

Lue lisää ETSK:n suosituksista euron kansainvälisen käytön lisäämiseksi ja lukuisista eduista, joita tämä toisi EU:n kansalaisille ja yrityksille. (jk)