Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Hyvät lukijat

Kesäkuun loppuessa päättyi myös Romanian kausi Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana. Vuoro on taas siirtynyt seuraavan puolen vuoden ajaksi uudelle puheenjohtajavaltiolle. Kolmannen kerran historiassa Suomi hoitaa neuvoston kiertävää puheenjohtajuutta, tällä kertaa mottonaan ”Kestävä Eurooppa, kestävä tulevaisuus”. Olen vakuuttunut Suomen peräänantamattomuudesta konkretisoitaessa EU:n roolia ilmastotoimien edelläkävijänä maailmassa.

Tärkeitä päivämääriä

22. heinäkuuta 2019 Ateena, Kreikka

Luca Jahier käyttää puheenvuoron Kreikan talous- ja sosiaalineuvostossa

23.–24. heinäkuuta 2019 Riika, Latvia

Julkinen kuulemistilaisuus ja tiedonkeruumatka: Vammaisten oikeuksia koskeva EU:n agenda 2020–2030 
 

Lyhyesti

ETSK vieraili Espanjassa arvioidakseen uusien talousmallien vaikutuksia EU:n sisämarkkinoihin

ETSK:n valtuuskunta tapasi äskettäin ammattiliittojen, kansalaisjärjestöjen ja paikallishallinnon edustajia Malagassa Espanjassa uusia talousmalleja käsittelevän tutkimuksen puitteissa. Tutkimuksessa pyritään arvioimaan uusien talousmallien pitkän aikavälin vaikutuksia EU:n talousmalliin.

ETSK:n työntekijät-ryhmän entinen puheenjohtaja Gabriele Bischoff Euroopan parlamenttiin

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean työntekijät-ryhmän puheenjohtajana vielä äskettäin toiminut Gabriele Bischoff on valittu Euroopan parlamentin jäseneksi (S&D). Hän oli ehdolla SPD-puolueen listoilla Saksassa, Berliinin vaalipiirissä.

 

Dilyana Slavova osallistui korkean tason kokoukseen – aiheena EU:n tuki Tunisialle

ETSK:n ”ulkosuhteet”-jaoston puheenjohtaja Dilyana Slavova osallistui ETSK:n 3. heinäkuuta isännöimään kansainväliseen tapahtumaan otsikolla ”Yhteisö- ja yhteisvastuutalous Tunisiassa: EU:n rooli ja unionin antama tuki”. Korkean tason puhujavieraina esiintyivät muun muassa Tunisian maatalousministeri Samir Taïeb ja Euroopan komission naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston ”Eteläiset naapurimaat” -osaston johtaja Michael Koehler.

Uutisia ETSK:sta

ETSK vaatii sosiaalisesti oikeudenmukaista energiakäännettä ja jatkuvaa vuoropuhelua kansalaisten kanssa

ETSK:n kesäkuun täysistunnossa käytiin keskustelu komission jäsenen Maroš Šefčovičin kanssa Euroopan energiaunionin tulevaisuudesta. Komitea esitti myös kantansa ehdotettuun EU:n strategiaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi pitkällä aikavälillä.

ETSK kehottaa EU:n johtajia vahvistamaan euron kansainvälistä asemaa

Hiljattain annetussa lausunnossaan ETSK kehottaa EU:n johtajia tehostamaan toimia euron kansainvälisen aseman vahvistamiseksi. Vahva euro edistäisi osaltaan EU:n kansalaisten ja yritysten hyvinvointia, ylläpitäisi yhteisiä arvoja ja palvelisi yhteisiä intressejä, ETSK katsoo.

ETSK kehottaa tekemään parannuksia makroaluestrategioihin

ETSK kehottaa parantamaan makroaluestrategioita ja esittää valmistelevassa lausunnossaan joukon toimintapoliittisia ehdotuksia strategioiden koko potentiaalin hyödyntämiseksi.

Ranskan ympäriajon startti – ETSK:ssa keskustelu puhtaasta liikkuvuudesta

ETSK juhlisti 3. heinäkuuta Ranskan ympäriajon käynnistymistä järjestämällä italialaista pyöräilyvoittajaa ja sotasankaria Gino Bartalia käsittelevän kirjan esittelyn. Tilaisuuteen osallistui teoksen kirjoittaja, toimittaja Alberto Toscano. Tilaisuuteen sisältyi myös keskustelu puhtaasta liikkuvuudesta.

Tiedotusvälineiden olisi luovuttava holhoavasta asenteesta vammaisia ihmisiä kohtaan

Vammaisia ihmisiä kuvataan mediassa usein uskomusten ja harhakäsitysten pohjalta yksipuolisesti tai säälien, ja täysin saavutettavuusvaatimusten mukaisten uutis- ja viihdeohjelmien tarjonta on edelleen riittämätöntä. Eurooppalaisilla tiedotusvälineillä on siis vielä pitkä matka siihen, että vammaisuudesta puhutaan totuudenmukaisella ja osallistavalla tavalla.

Peruspalveluja tulee olla tarjolla kaikille

Sosiaalisten oikeuksien pilarin parempi täytäntöönpano ja erityisesti peruspalvelujen edistäminen tässä yhteydessä oli yksi kesäkuun täysistunnossa käsitellyistä aiheista. Jäsenet hyväksyivät istunnossa Raymond Hencksin ja Krzysztof Balonin aiheesta laatiman oma-aloitteisen lausunnon.

EU-johtajien tulisi tehdä Euroopasta kestävän kehityksen globaali edelläkävijä

Jäsenvaltioiden talous- ja sosiaalineuvostot ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea kokoontuivat Roomassa 13.–14. kesäkuuta keskustellakseen roolistaan Euroopan kestävän kehityksen ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin yhteydessä ja lähettivät viestinsä EU-johtajille.

EU:n tulisi puuttua kattavammin oikeusvaltioperiaatteen rikkomiseen

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on kehottanut EU:ta omaksumaan ennakoivamman lähestymistavan oikeusvaltioperiaatteen rikkomisen lisääntymiseen EU:ssa. Huolena on, että rikkomiset voivat kärjistyä demokratian sekä perusoikeuksien ja -vapauksien täysimittaiseksi kriisiksi.

ETSK tukee puheenjohtajamaa Suomen ilmastotoimia

Heinäkuun alusta alkaneen Suomen EU-puheenjohtajakauden päätavoitteena on sitouttaa unioni merkittäviin päästöleikkauksiin ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. ETSK tukee puheenjohtajamaan ilmastotoimia ja edistää edelleen omassa työssään sellaisen EU-kehyksen luomista, joka mahdollistaa kansalaisten ja paikallisyhteisöjen ilmastoaloitteet.

Uutisia ryhmiltä

Tuore tutkimus osoittaa, että yhtiöveron alentaminen lisää investointeja

ETSK:n työnantajat-ryhmä

Yhtiövero on haitallisin vero talouskasvun kannalta. Yleisen käsityksen vastaisesti yhtiöverotulojen määrä suhteessa bkt:hen ei ole pienentynyt viimeksi kuluneiden 40 vuoden aikana. Maissa, joissa on viime vuosina laskettu tosiasiallisia yhteisöverokantoja, investoinnit ovat lisääntyneet seuraavina vuosina. Nämä ovat päätelmiä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean työnantajat-ryhmän tilaamasta tuoreesta tutkimuksesta.

ETSK:n työntekijät-ryhmä keskusteli työllisyydestä, lähentymisestä ja sosiaalisista oikeuksista Romaniassa

ETSK:n työntekijät-ryhmä

Työntekijät-ryhmä piti ylimääräisen kokouksen Romaniassa, Bukarestissa 25. kesäkuuta. Kokouksessa keskityttiin työelämäoikeuksiin ja sosiaaliseen lähentymiseen teemalla yhteisten arvojen Eurooppa. Työntekijät-ryhmän puheenjohtaja Oliver Röpke onnitteli puheenjohtajavaltio Romaniaa sen useista saavutuksista, jotka ovat olleet ratkaisevan tärkeitä työntekijöiden elämän parantamiseksi. Näitä ovat muun muassa Euroopan työviranomaisen perustaminen sekä direktiivit työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja avoimista ja ennakoitavista työoloista.

Moninainen Eurooppa -ryhmän puheenjohtaja Arno Metzler osallistui UNAFin yleiskokoukseen

ETSK:n moninainen Eurooppa -ryhmä

Ranskan perheyhdistysten valtakunnallinen liitto (UNAF) piti yleiskokouksensa Reimsissä 22.–23. kesäkuuta. UNAFin varapuheenjohtaja, ryhmä III:n jäsen Christiane Basset oli kutsunut Metzlerin tilaisuuteen. Pääteemoina olivat osallistava demokratia ja välittäjiä toimivien elinten rooli.

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia

ETSK esittelee suomalaista kulttuuria teemaillassa

ETSK järjestää 17. heinäkuuta suomalaisen illan juhlistaakseen Suomen EU-puheenjohtajakauden alkua. Tapahtumassa nähdään ja kuullaan suomalaista kulttuuria ja perinteitä esittelevää musiikkia ja tanssia.