EESC Info

Pages

Displaying 51 - 60 of 81
Marraskuu 2018
 • Komissaari Stylianides: avustusvalmiuksien reservi, rescEU, on vasta ensimmäinen vaihe unionin pelastuspalvelumekanismin ajanmukaistamisessa
 • ETSK haluaa vahvistaa kansalaisyhteiskunnan roolia EU:n ulkoisessa toiminnassa
 • EU:n talousarviosta 40 prosenttia tulisi varata ilmastonmuutostarkoituksiin
 • Vahva ja täysimääräisesti rahoitettu yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on olennaisen tärkeä tekijä
Lokakuu 2018
 • Hankkeita 27 maasta ehdolla ETSK:n vuoden 2018 kansalaisyhteiskuntapalkinnon saajiksi
 • ETSK kannattaa kunnianhimoista EU:n talousarviota, joka on vähintään 1,3 prosenttia suhteessa EU:n bruttokansantuloon
 • Sukupuolten välisen digitaalisen kuilun umpeenkurominen kasvattaisi EU:n BKT:tä 16 miljardilla eurolla
 • Kuluttajansuojasäännöillä tulisi suojella kuluttajia ja samalla tukea elinkeinonharjoittajia, joiden toiminta kärsii sähköisen kaupankäynnin yleistymisestä Euroopassa
 • Kaikki epäterveet kaupan käytännöt elintarvikeketjussa on kiellettävä ja kaikkia toimijoita on suojeltava
Elokuu 2018
 • Vuoden 2018 kansalaisyhteiskuntapalkinto: hakuaika jatkuu läpi kesän
 • Energiakäänne voi hyödyttää Euroopan alueellisia talouksia
 • EU:lta vaaditaan enemmän tekoja vammaisten naisten suojelemiseksi
 • ETSK: Vesihuollon yksityistäminen saa riittää
Heinäkuu 2018
 • 60-vuotias ETSK lupaa rakentaa määrätietoisesti ja näkemyksellisesti parempaa Eurooppaa
 • ETSK haluaa suoria tukia vain aktiivisille maataloustuottajille ja erityistukea nuorille maataloustuottajille
 • EU:n poliittisten päättäjien mukaan Euroopan unioni ei saa unohtaa arvojaan tekoälyä kehitettäessä
 • T-paidan tekemiseen tarvitaan 27 kierrätettyä pulloa
 • Vuoden 2018 kansalaisyhteiskuntapalkintokilpailu – Euroopan identiteetit, arvot ja kulttuuriperintö
Toukokuu 2018

Tässä numerossa:

 • rEUnaissance: ETSK:n uusi puheenjohtaja sitoutuu herättämään kansalaisissa uuden innon ajaa kestävää Eurooppaa
 • Espanjalaisjäsen Isabel Caño Aguilar valittiin viestintäasioista vastaavaksi ETSK:n varapuheenjohtajaksi
 • Bulgarialaisjäsen Milena Angelova on uusi budjettiasioista vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja
 • Enemmän naisia ETSK:n johtopaikoilla
 • ETSK:n johdon uusi organisaatiokaavio
Toukokuu 2018

Tässä numerossa:

 • Uudenlainen suhtautumistapa muoviin: muutokset käyttäytymisessä edellyttävät vahvaa lainsäädäntökehystä ja toteutuskelpoisia vaihtoehtoja
 • Eurooppalaisen kansalaisaloitteen päivänä kaivattiin aitoa kansalaisten osallistumista
 • Laadukas oppisopimuskoulutus Euroopassa: annetaan sananvaltaa koulutettaville
 • Länsi-Balkanin maiden yhdentymisen olisi jatkossakin kuuluttava EU:n ensisijaisiin painopisteisiin
Huhtikuu 2018

In this issue:

 • Your Europe, Your Say 2018: Inspiring ideas for finding unity in diverse European culture
 • In the students' own words
 • Your Europe, Your Say – Fact and figures
Huhtikuu 2018

Tässä numerossa:

 • ETSK kannattaa komissaari Andrus Ansipin esitystä tulevaksi tekoälyä koskevaksi strategiaksi
 • ”Eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta on tultava kansalaisosallistumisen tehokas väline”
 • Mikä ei ole sallittua tosielämässä ei saa olla sitä virtuaalisessakaan
 • ETSK kehottaa jatkamaan pankkiunionin toteuttamista ripeään tahtiin
Maaliskuu 2018

Tässä numerossa:

 • Turkilla on ratkaiseva rooli pakolaiskriisissä, mutta parantamisen varaakin on
 • EU:n on ryhdyttävä lääketieteellisen teknologian alaa koskeviin toimiin
 • ETSK on kutsuttu osallistumaan presidentti Emmanuel Macronin käynnistämään EU:n kansalaisille tarkoitettuun kuulemishankkeeseen
Helmikuu 2018

Tässä numerossa:

 • ETSK kehottaa hyväksymään lentoliikenteen kilpailun turvaamiseen tähtäävän komission ehdotuksen viivyttelemättä
 • ETSK:n kuulee kansalaisyhteiskuntaa kyberturvallisuudesta
 • ”Made in Europe” -tuotteiden on oltava tasavertaisessa asemassa kilpailijoihinsa nähden Euroopan markkinoilla

Pages