EESC Info

Pages

Displaying 21 - 30 of 64
Tammikuu 2020

Tässä numerossa:

 • Nimellä on väliä: sukupuolten välisen kuilun torjuminen paikannimistön avulla
 • NAIA: ”Perheväkivalta on yhteiskunnallinen eikä yksityinen ongelma”
 • #mimmitkoodaa soluttautuu tietotekniikka-alalle, sukupuolisegregaation linnakkeeseen
 • The Brussels Binder: uudet kasvot Brysselin keskustelupaneeleille
Tammikuu 2020

Tässä numerossa:

Andrew Caruana Galizia: ”Meidän on tehtävä yhteistyötä eurooppalaisten arvojen säilymisen varmistamiseksi”

ETSK on huolissaan COP25-kokouksen laihoista tuloksista

Luca Jahier: ”Afrikan tulevaisuus on myös Euroopan tulevaisuus”

ETSK kehottaa ottamaan käyttöön EU:n laajuiset vähimmäisvaatimukset työttömyysvakuutuksille

Joulukuu 2019

Tässä numerossa:

 • ”Brexit on vain yksi vaihe, ei lopullinen määränpää”
 • Kulttuuri EU:n vahvistamisen edistäjänä
 • ”Geostrateginen ja historiallinen virhe”
 • EU:n oikeudet ja kansalaisuus eivät voi olla kaupan
Lokakuu 2019
 • Euroopan oikeusasiamies Emily O’Reilly: ”Meidän on yhdistettävä voimamme muutosta varten”
 • Muuttoliikettä koskeva YK:n Global Compact -aloite on täysin yhdenmukainen EU:n arvojen kanssa
 • Kolmannentoista kansalaisyhteiskunnan mediaseminaarin keskeisenä aiheena EU:ta koskevan viestinnän parantaminen
 • ETSK toistaa kehotuksensa vahvistaa Euroopan talous- ja rahaliiton rakennetta
Elokuu 2019

Tässä numerossa:

 • Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelman esittely – painopisteinä kestävyys ja hyvinvointi
 • ETSK:n yhteysryhmän toinen puheenjohtaja Conny Reuter: ”Olemme täällä edistääksemme kansalaiskeskustelua edistyksellisestä ja osallistavasta Euroopasta”
 • Euroopan maataloutta olisi kehitettävä agroekologian suuntaan
 • Kiertotalous: on ryhdyttävä hyödyntämään kuluttajien voimaa
 • Ilman vahvaa eurooppalaista akkuteollisuutta autonvalmistajat voivat lähteä EU:sta
Heinäkuu 2019

Tässä numerossa:

 • Kansalaisyhteiskuntapäiville osallistuneet varovaisen optimistisia demokratian kestävyydestä Euroopassa
 • ETSK vaatii sosiaalisesti oikeudenmukaista energiakäännettä ja jatkuvaa vuoropuhelua kansalaisten kanssa
 • Ranskan ympäriajon startti – ETSK:ssa keskustelu puhtaasta liikkuvuudesta
 • Tiedotusvälineiden olisi luovuttava holhoavasta asenteesta vammaisia ihmisiä kohtaan
Kesäkuu 2019

Tässä numerossa:

 • Antisemitismin torjuminen on myös demokraattisen, arvoihin perustuvan Euroopan puolesta toimimista 
 • ETSK ehdottaa, että pk-yritysten panosta biotalouteen vahvistetaan
 • Tekoäly Euroopassa: ketään ei saa jättää jälkeen
 • Euroopan kansalaisyhteiskunta peräänkuuluttaa poliittista sitoutumista naisten ja miesten yhdenvertaisen kohtelun toteuttamiseen
Toukokuu 2019

Tässä numerossa:

 • ”Paljon on vielä tehtävä, ennen kuin vammaiset henkilöt Euroopassa pystyvät äänestämään” – ETSK:n jäsenen Krysztof Paterin haastattelu
 • Eurooppalaisen kansalaisaloitteen ”Stop Extremism” edustajat kutsuvieraina ETSK:n täysistunnossa
 • ETSK kannattaa disinformaatiota koskevaa EU:n toimintasuunnitelmaa
Huhtikuu 2019
 •  Nuoret eurooppalaiset haluavat, että demokratiaa ja kansalaisten osallistumista EU:ssa edistetään koulutuksen ja sosiaalisen median avulla
 • Kymmenen vuoden ajan järjestetty ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuma on perustajansa mukaan merkittävämpi kuin koskaan
 • ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuma aiempien osallistujien näkökulmasta: käänteentekevä kokemus
 • ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuman digitaalinen historia
Maaliskuu 2019

Tässä numerossa:

 • ”Taistelemme kaikkien tulevaisuuden puolesta”, ilmastoaktivisti Greta Thunberg sanoi ETSK:ssa
 • ETSK kannattaa asianmukaista eurooppalaista vähimmäistuloa
 • Komission jäsen Phil Hogan ETSK:ssa: YMP:n talousarviota koskeva päätös on nyt lainsäädäntövallan käyttäjien käsissä

Pages