EESC Info

Pages

Displaying 1 - 10 of 76
Tammikuu 2023

Tässä numerossa:

 • Sukupuolten tasa-arvon taloudellinen ulottuvuus yhä sokea piste EU:n toimintapolitiikoissa
 • Euroopan nuorison teemavuoden olisi oltava joka vuosi
 • ETSK kannattaa EU:n toimintapolitiikkojen ja lainsäädännön kilpailukykyvaikutusten pakollista arvioimista
 • Euro–Välimeri-yhteistyö koronapandemian jälkeen: kansalaisyhteiskunnan organisaatiot olennaisia talouden ja yhteiskunnan pitämiseksi käynnissä
Joulukuu 2022

Tässä numerossa:

 • #COP27: Euroopan kansalaisyhteiskunta kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita tiukentamaan ilmastotavoitteita
 • ETSK:n ja komission uusi yhteistyöpöytäkirja vahvistaa ETSK:n asemaa strategisena kumppanina
 • Mahdollisuus liikkua paikasta toiseen pitää tunnustaa yksilön oikeudeksi
 • ETSK peräänkuuluttaa kestävää kasviproteiini- ja kasviöljystrategiaa

 

Lokakuu 2022

Tässä numerossa: 

 • Geopoliittinen kuohunta Euroopan ovella: kansalaisyhteiskunnan näkökulma
 • EU:n luomupalkinnot 2022: parhaina palkitut pk-yritys, vähittäismyyjä ja ravintola löytyvät Saksasta, Belgiasta ja Ruotsista
 • Maria Nikolopoulou: Sukupuolten tasa-arvon eurooppalainen teemaviikko ETSK:ssa
 • Perusoikeudet ja oikeusvaltioperiaate: aika siirtyä sanoista tekoihin!
Syyskuu 2022

Tässä numerossa:

 • Euroopan järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta ei jätä Ukrainaa pulaan
 • Judith Vorbach: Sosiaalinen luokitusjärjestelmä kestävien investointien edistämiseksi
 • EU:n luomupalkinnot 2022: ETSK:n finalistit on valittu
 • EU:n on tunnustettava naisiin kohdistuva väkivalta rikokseksi
Heinäkuu 2022

Tässä numerossa:

 • ETSK käynnistää vuoden 2022 kansalaisyhteiskuntapalkinnon hakuajan – aiheina nuoriso ja Ukraina
 • Euroopan keskeiset teollisuudenalat kehottavat ETSK:ta omaksumaan mahdollisimman näkyvän roolin päätöksenteossa
 • Euroopan tulevaisuuskonferenssi: kaikki riippuu nyt jatkotoimista
 • ETSK antaa varauksettoman tukensa Ukrainan liittymiselle EU:hun
Kesäkuu 2022
 • ETSK varoittaa: Sota Ukrainassa on merkittävä haaste EU:n koheesiopolitiikan kannalta
 • Euroopan on torjuttava voimakkaasti vihapuheen ja viharikosten leviämistä
 • Länsi-Balkanin nuoret tarvitsevat konkreettisia toimia tulevaisuuttaan varten
 • ETSK kehottaa toteuttamaan konkreettisempia toimia riippumattomien valkovenäläisten toimittajien tukemiseksi ja suojelemiseksi
Toukokuu 2022

Tässä numerossa:

 • ETSK keskustelee Tšekin puheenjohtajakauden painopisteistä ja sopivasta energialähteiden yhdistelmästä Euroopan tulevaisuutta varten
 • ETSK peräänkuuluttaa johdonmukaisia ja ankaria seuraamuksia maassa laittomasti oleskelevien maahanmuuttajien työnantajille
 • Antisemitismi koettelee Eurooppa-aatetta
 • ETSK:n neuvoa-antavan valiokunnan ”teollisuuden muutokset” 20. vuosipäivä
Huhtikuu 2022
 • ETSK osoittaa solidaarisuutensa Ukrainaa kohtaan ja seisoo sen rinnalla
 • ETSK:n jäsenet tuomitsevat Venäjän hyökkäyksen
 • David Stulík: Ennennäkemätön solidaarisuuden ja tuen aalto Ukrainalle
 • Tetyana Ogarkova: Vladimir Putinin viimeinen sota

 

Maaliskuu 2022
 • Jos Ukrainalla ei ole turvaa ja suojaa, ei EU:kaan ole turvassa
 • Ukrainaa kohtaan meneillään oleva hyökkäys vaatii EU-hankkeen vahvistamista edelleen
 • Teollisuuspolitiikka: kestävyyden on kuljettava rinnan kilpailukyvyn ja strategisen autonomian kanssa
 • Meidän on kuljettava yhdessä pitkä matka kohti sukupuolten tasa-arvoa
Helmikuu 2022

Tässä numerossa:

 • Euroopan nuorison teemavuonna 2022 meidän olisi varmistettava konkreettiset ja pysyvät tulokset kaikkien nuorten eurooppalaisten kannalta
 • ETSK kannattaa Ranskan EU-puheenjohtajakauden painopisteitä
 • Riittävät, kestäväpohjaiset ja helposti saatavilla olevat laadukkaat vanhustenhoitopalvelut ovat erittäin tärkeitä
 • ETSK: EU:n olisi puututtava oikeusvaltioperiaatteen rikkomiseen lujalla kädellä

 

Pages