Yritykset ovat keskeisiä koronaviruskriisin selättämiseksi

Työnantajat-ryhmän jäsen Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala

Koronaviruskriisi on muuttanut yritysten toimintaympäristöä radikaalisti. Yrityksillä on ollut likviditeettiongelmia ja toimitusketjuhäiriöitä, ja lisäksi niitä ovat haitanneet ihmisten, tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden esteet. Kun kriisin pahimmasta vaiheesta on päästy yli, nimenomaan yritykset ovat kuitenkin EU:n talouden toipumisen moottoreita. Koronaviruskriisin selättämiseksi tarvitaankin julkisen ja yksityisen sektorin yhteisiä toimia, jotka edellyttävät tiivistä yhteistyötä.

Työnantajat-ryhmä on osallistunut tähän keskusteluun kahdella julkaisulla. Ensimmäinen julkaisu Help businesses survive the corona crisis (”Apua yrityksille koronakriisistä selviytymiseksi”) oli hätähuuto yritysten ja työpaikkojen säilyttämisen puolesta. Tulevassa toisessa kannanotossa Business is key for the EU to recover from the corona crisis (”Yritykset avainasemassa EU:n toipumisessa koronakriisistä”) tarkastellaan parhaita mahdollisia tapoja edistää elpymistä. Hyvin palautunut ja menestyksekäs liiketoimintaympäristö on ratkaiseva EU:n talouden kokonaisvaltaisen elpymisen varmistamiseksi.

Kun valmistaudutaan koronaviruksen jälkeiseen aikaan, on äärimmäisen tärkeää painottaa vahvasti liiketoiminnan edellytyksiä. Sisämarkkinoiden ja kansainvälisen kaupan palauttaminen raiteilleen on keskeistä EU:n taloudellisen perustan vahvistamiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. EU:n uusi monivuotinen budjetti ja siihen liittyvä rahoitus pitäisi kohdentaa niin, että edistetään yksityisiä investointeja ja parannetaan liiketoimintaympäristöä.

Usein sanotaan, että koronaviruskriisistä toipumisen jälkeen ei pitäisi vain jatkaa toimintaa vanhaan malliin. Ehdottoman tärkeää on varmistaa, että elpymiseen ja uudelleenrakentamiseen tähtäävät toimet luovat pohjaa EU:n pitkäaikaiselle menestykselle. Kriisi on paljastanut, miten tärkeää on pyrkiä yhdessä edistämään digitaalista kehitystä, ja sen perusteella on myös syytä toteuttaa vihreä siirtymä samanaikaisesti talouselvytyksen kanssa. Kriisi on lisäksi osoittanut tarpeen kehittää yrittäjyyskulttuuria koko yhteiskunnassa ja muistuttanut EU:n arvojen keskeisestä merkityksestä.

Työnantajat-ryhmän kesäkuun uutiskirje kokonaisuudessaan: https://europa.eu/!GH93Dv