Koronaviruskriisin jälkeen: elpyminen ja uudelleenrakentaminen

Jan Dirx, ”moninainen Eurooppa” -ryhmän jäsen

Euroopan parlamentti, Euroopan komissio, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel ja monet muut peräänkuuluttavat vihreää elpymistä ja uudelleenrakentamista EU:ssa koronaviruskriisin jälkeen. Vanhan talousjärjestyksen puolesta lobbaavat väittävät kuitenkin, että nyt ei ole innovoinnin aika, vaan on ennemminkin investoitava vanhan järjestyksen palauttamiseen.

ETSK ja sen alakomitea, joka käsittelee elpymistä ja uudelleenrakentamista covid-kriisin jälkeen, haluavat antaa panoksensa keskusteluun siitä, miten EU:n ja jäsenvaltioiden tulisi edetä covid-19-kriisin jälkeen. Komitea katsoo, että sen alakomitean nimi kertoo, mistä ohjelmassa on kyse. Emme voi vain palauttaa entistä, vaan on tehtävä uudelleenjärjestelyjä ja parannuksia niin, että perustana ovat ihmisoikeuksien, demokraattisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen turvaaminen, kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen, kiertotalouden aikaansaaminen ja ilmastoneutraaliuden toteutuminen EU:ssa vuoteen 2050 mennessä.

ETSK:n hahmottelemalla visiolla ja toimintasuunnitelmalla on lähes sadan kansalaisyhteiskunnan organisaation tuki. Ne julkaisivat äskettäin vetoomuksen, jossa kehotetaan EU:ta ja valtioiden johtajia tarttumaan covid-19-pandemian aiheuttamaan ennenkokemattomaan kriisiin solidaarisin, rohkein ja innovatiivisin toimin.

Kansalaisyhteiskunta vaatii maailman suurimman vihreiden investointien ohjelman perustamista ja sen tukemista kaikilla saatavilla olevilla EU:n rahoitusvälineillä, jotta voidaan rahoittaa elpymistä, joka on sekä ympäristön huomioon ottava että oikeudenmukainen.

On jo useita suunnitelmia siitä, mihin vihreän kehityksen ohjelman ja talouden elvyttämisen miljardien eurojen tulisi ohjata. Ehdotettuihin kohteisiin kuuluvat rakennus-, energia- ja liikenneala, talouden yleinen toiminta, maatalous ja elintarviketuotanto ja ennen kaikkea terveydenhuoltojärjestelmät.

Kun EU:n lainsäätäjät päättävät Euroopan komission laatimasta Euroopan elpymissuunnitelmasta, voimme toivottavasti todeta täysin perustein, että se johtaa meidät kohti sietokykyisempää, kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa Eurooppaa.