Yhdessä Euroopan tulevaisuuden puolesta: nyt on aika toimia

Solidaarisuus ja yhteistyö EU:ssa ovat keskeisessä asemassa pyrittäessä elvyttämään taloutta covid-19-pandemian jälkeen. ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier ja koheesio- ja uudistusasioista vastaava komission jäsen Elisa Ferreira olivat kesäkuun täysistunnossa yhtä mieltä siitä, että koheesiopolitiikalla on tärkeä rooli Euroopan komission elpymissuunnitelmassa ja monivuotista rahoituskehystä koskevassa tarkistetussa, entistä kunnianhimoisemmassa ehdotuksessa. Heidän mukaansa seuraavaksi on tärkeää nopeuttaa niiden hyväksymistä ja toteuttamista.

Luca Jahier korosti ETSK:n tukevan Next Generation EU -pakettia, joka on ainutlaatuinen ja kattava suunnitelma, joka antaa selkeän ja kauan kaivatun poliittisen viestin ja osoittaa, että unioni on olemassa ja ettei ketään jätetä yksin kriisin jälkimainingeissa.

Suunnitelma on myös vastaus ETSK:n EU:lle osoittamaan kehotukseen tehdä kaikki mahdollinen tästä kriisistä selviytymiseksi. Voimme vastata onnistuneesti tähän haasteeseen vain, jos pysymme yhdessä ja toimimme yhdessä yhteisönä, jolla on yhteinen tulevaisuus, sanoi ETSK:n puheenjohtaja.

ETSK on aina korostanut solidaarisuutta, yhteenkuuluvuutta ja kestävyyttä ohjaavina käsitteinä EU-johtoisessa elvyttämisessä, ja olemme tyytyväisiä, kun ne kaikki on sisällytetty komission ehdottamaan suunnitelmaan. Nyt kun päätökset on tehty, on aloitettava toteuttaminen, sillä ne jotka tarvitsevat taloudellista tukea uuteen alkuun, tarvitsevat sitä mahdollisimman pian.

Elisa Ferreira tähdensi, että komission elpymissuunnitelman toteuttaminen vaatii tukea ja toimia kaikilta toimijoilta ja toimielimiltä, ja sanoi: Haluan esittää nyt vetoomuksen. Ensiksikin esitän vetoomuksen koheesion puolesta, joka on osa komission uusien ehdotusten DNA:ta. Politiikkamme on jo etulinjassa Euroopan pyrkiessä vastaamaan kriisiin.

Toiseksi vetoan talouselämän osapuoliin ja työmarkkinaosapuoliin sekä kansalaisyhteiskuntaan. Toimia on toteutettava sekä osapuolien hyväksi että osapuolien kanssa Työmme ei ole lopussa. Se on vasta alkanut. Meillä on käytössämme välineet, nyt on aika toimia. Meidän on varmistettava, että ennallistamisella ja elvyttämisellä on tasapuoliset edellytykset. (mp)