Koronavirus: ETSK kannattaa komission ehdotusta EU:n luottolaitoksia koskevien vakavaraisuusäännösten mukauttamisesta

Pankkitoimintaa koskevia EU:n vakavaraisuussäännöksiä on muutettava väliaikaisesti, jotta resursseja voidaan vapauttaa ja käyttää mahdollisimman tehokkaasti koronaviruspandemian taloudellisten seurausten lievittämiseksi, ETSK totesi äskettäin annetussa lausunnossaan.

Kesäkuun täysistunnossaan ETSK hyväksyi lausunnon, jonka esittelijänä toimi Giuseppe Guerini ja jossa ETSK esittää tukensa komission ehdotukselle hyväksyä väliaikaisia mukautuksia EU:n vakavaraisuusasetukseen, ts. pankkitoimintaa koskeviin vakavaraisuussäännöksiin, ja toteaa, että ne on hyväksyttävä mahdollisimman pian.

Kokouksen yhteydessä Guerini totesi: ”EU on joutunut ennennäkemättömään kriisiin, ja sen vuoksi tarvitaan myös täysin poikkeuksellisia ratkaisuja. Kiireelliset toimet ovat tarpeen, jotta voidaan tukea Euroopan taloutta EU:n jäsenvaltioissa ja puuttua pandemiasta aiheutuviin vakaviin seurauksiin. On tärkeää varmistaa, että taantuma ei heikentäisi edelleen EU:n pankkisektorin monimuotoisuutta, joka on jo vaarassa. Ensi sijassa on suojeltava ja vahvistettava paikallisten ja alueellisten pankkien erityistä roolia – etenkin niiden, joilla on osuuspankeille tyypillinen laaja omistajapohja.” (mp)