EU:n kaikkien toimielinten ja jäsenvaltioiden olisi reagoitava koronaviruspandemiaan solidaarisesti, nopeasti ja yhtenäisesti ja toteutettava lisätoimenpiteitä kestävien investointien edistämiseksi, jotta voidaan varmistaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman rahoitus, ETSK toteaa äskettäin antamissaan lausunnoissa.

ETSK perää kesäkuun täysistunnossa hyväksymässään lausuntopaketissa riittävää rahoitusta Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalle ja vetoaa jäsenvaltioihin, jotta ne hyväksyisivät vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen viipymättä ja ottaisivat tässä yhteydessä huomioon vihreän kehityksen ohjelman kunnianhimoiset tavoitteet.

Euroopan vihreän kehityksen investointiohjelmaa käsittelevän lausunnon esittelijä Carlos Trias Pintó sanoi: Koronaviruspandemia vaikuttaa merkittävällä tavalla Euroopan talouteen, kestävän kehityksen tavoitteiden ja vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen sekä EU:n budjettiin. Elvytystoimissa olisi siksi keskityttävä nimenomaan näihin tavoitteisiin. Vihreän kehityksen ohjelmasta on tultava taloutemme selkäranka.

EU:n vuosien 2021–2027 talousarviota pitäisi näin ollen kasvattaa, ja sen menokattoa pitäisi korottaa tilapäisesti kahteen prosenttiin. Kuten oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa ja yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen tehtäviä muutoksia käsittelevän lausunnon esittelijä Ester Vitale totesi, määrärahoja voitaisiin lisätä joko ottamalla käyttöön uusia omia varoja tai suurentamalla jäsenvaltioiden maksuosuuksia.

Molempien lausuntojen toisena esittelijänä toiminut Petr Zahradník oli samoilla linjoilla ja lisäsi: Uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä ei ole varattu tarpeeksi talousarviomäärärahoja vihreän kehityksen ohjelmaa varten. EU:n seuraavan budjetin avulla on pystyttävä saavuttamaan vihreän kehityksen ohjelman ja elpymissuunnitelman kunnianhimoiset tavoitteet. (mp)