Vuoden 2019 kansalaisyhteiskuntapalkinto omistetaan naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiselle

ETSK omistaa vuoden 2019 kansalaisyhteiskuntapalkintonsa naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiselle ja sukupuolten tasa-arvon edistämiselle

Vuoden 2019 kilpailu on nyt avattu

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on käynnistänyt vuoden 2019 kansalaisyhteiskuntapalkintonsa hakumenettelyn. Vuoden 2019 teemana on Enemmän naisia Euroopan yhteiskunta- ja talouselämään, ja palkinnolla annetaan tunnustusta innovatiivisille aloitteille ja hankkeille, joilla edistetään naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia ja tasa-arvoista kohtelua kaikilla talous- ja yhteiskuntaelämän aloilla.

ETSK:n kansalaisyhteiskuntapalkintoa voivat tavoitella kaikki Euroopan unionissa virallisesti rekisteröidyt, paikallis-, alue-, jäsenvaltio- tai EU-tasolla toimivat kansalaisyhteiskunnan organisaatiot. Kilpailu on avoin myös yksityishenkilöille. Ollakseen osallistumiskelpoisia aloitteiden tai hankkeiden tulisi olla jo toteutettuja tai edelleen käynnissä.

Palkittavia on enintään viisi, ja näiden kesken jaetaan 50 000 euron palkintosumma. Hakemusten jättämisen määräaika on 6. syyskuuta 2019 kello 10.00, ja palkinnot luovutetaan 12. joulukuuta 2019 Brysselissä.

Kuvaus vaatimuksista kokonaisuudessaan sekä hakulomake ovat saatavilla ETSK:n verkkosivuilla. (ll)