Euroopan talous- ja sosiaalikomitea kehottaa EU:n jäsenvaltioita luomaan hyväntekeväisyydelle suotuisan toimintaympäristön siten, että noudatetaan EU:n vapauksia ja perusoikeuksia, ja suosittaa, että ne tunnustavat hyväntekeväisyyden aseman yhtenä tapana osoittaa yhteiskunnallista sitoutumista yhteiseen hyvään ja edistävät sitä.

Ensimmäisessä kokonaan hyväntekeväisyydelle omistetussa lausunnossaan ETSK katsoo myös, että rajatylittävän hyväntekeväisyyden helpottamisen tulisi olla tärkeällä sijalla sekä EU:ssa että jäsenvaltioissa. Komitea korostaa kuitenkin, ettei hyväntekeväisyys saa korvata hyvinvointivaltiota eikä oikeudenmukaiseen verotukseen ja tehokkaisiin työllisyyspolitiikkoihin perustuvia vahvoja sosiaaliturvajärjestelmiä. Näitä pitäisi sen sijaan vahvistaa ja kehittää edelleen, mikä parantaisi myös hyväntekeväisyysjärjestöjen valmiuksia ”täyttää aukkoja” ja täydentää rahoitusta aloilla, joilla ei ole julkista rahoitusta käytettävissään. ”Annamme täyden tunnustuksen täydentävyydelle ja innovatiiviselle lisäarvolle, jota hyväntekeväisyydestä voidaan saada sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, kun se vahvistaa yhteisiä arvoja ja parantaa yhteiskunnan kykyä selvitä muutoksista”, sanoi lausunnon esittelijä Petru Sorin Dandea. Hyväntekeväisyystoiminnan tulisi pysyä avoimena; tätä tulisi edistää kansallisilla ja EU-tason suojatoimilla, hän korosti. Luvut osoittavat, että hyväntekeväisyystoiminta on lisääntynyt Euroopassa nopeasti viimeksi kuluneiden kolmenkymmenen vuoden aikana. Hyväntekeväisyyden puitteissa annetun taloudellisen panoksen arvioidaan olevan vähintään 87,5 miljardia euroa vuodessa, mikä on vain varovainen arvio. (ll)