Komission varapuheenjohtaja keskusteli työnantajat-ryhmän kanssa tulevista politiikan painopisteistä

ETSK:n työnantajat-ryhmä

Investoinnit EU:ssa, EU:n tämänhetkiset haasteet ja Euroopan komission ja Euroopan parlamentin seuraavan toimikauden mahdolliset painopisteet olivat pääaiheina Euroopan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen ja komitean työnantajat-ryhmän jäsenten keskustelussa, joka käytiin työnantajat-ryhmän kokouksessa 15. toukokuuta 2019.

Työnantajat-ryhmän puheenjohtaja Jacek Krawczyk toivotti Kataisen tervetulleeksi ja kiitti tätä rohkeasta sitoutumisesta oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien puolustamiseen EU:ssa. Hän kiitti Kataista niin ikään heidän aiemmasta tapaamisestaan Euroopan komissiossa, jossa hän ojensi komission varapuheenjohtajalle Euroopan parlamentin vaaleja silmällä pitäen laaditun työnantajat-ryhmän julkilausuman.

Ryhmän varapuheenjohtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala korosti työnantajien olevan erittäin sitoutuneita kestävän kehityksen mukaiseen ajattelutapaan. Katainen on ollut kyseisellä politiikanalalla hyvin aktiivinen. Kylä-Harakka-Ruonala lisäsi, että yritysten ja talouskasvun rooli kestävän kehityksen saavuttamisessa ei ole edelleenkään saanut ansaitsemaansa tunnustusta.

Katainen loi katsauksen Euroopan komission päättyvään toimikauteen ja korosti tietyillä aloilla, kuten pääomamarkkinaunionin, energiaunionin ja digitaalisten sisämarkkinoiden alalla, yhdentymisessä tapahtunutta huomattavaa edistystä. Hän myönsi, että Euroopan unioni kohtaa nyt maailmanlaajuisten kilpailijoiden taholta paljon suurempia ulkoisia haasteita kuin joitakin vuosia sitten. Lisäksi eräät maat näkisivät mielellään EU:n heikkenevän ja pirstoutuvan. ”Siksi meidän on puolustettava sekä Euroopan taloudellista etua että eurooppalaisia arvoja”, Katainen totesi.(lj)