ETSK:n näyttely ”EU puhuu kieltäsi” esillä EU:n neuvostossa

poster EU speaks your language

Alun perin ETSK:ssa syyskuussa 2018 avattu näyttely ”EU puhuu kieltäsi”, jolla juhlistettiin EU:n monikielisyyden vahvistavan ensimmäisen säädöksen voimaantulon 60-vuotispäivää, on esillä EU:n neuvostossa.

ETSK:n kokoama näyttely ”EU puhuu kieltäsi” avattiin syyskuussa 2018 asetuksen 1/1958 voimaantulon 60-vuotispäivänä.

Näyttely on nyt esillä viidettä kertaa. Se suunniteltiin kiertäväksi, ja siinä esitellään käännöstoimen keskeistä asemaa pyrittäessä varmistamaan moninaisuuden, yhtäläisten mahdollisuuksien ja demokraattisen oikeutuksen ylevät tavoitteet. Näyttely, jonka kokoamiseen ETSK:n ja alueiden komitean yhteinen käännöspalvelu osallistui merkittävällä panoksella, on kunnianosoitus monikieliselle Euroopalle. Siinä matkataan ajassa taaksepäin vuoteen 1958 ja korostetaan kyseisen ensimmäisen säädöksen historiallista merkitystä esittäen modernein keinoin, mitä se itse asiassa symboloi.

”EU puhuu kieltäsi”, EU:n neuvosto (kielikirjasto, LEX-rakennus), 5. kesäkuuta – 31. lokakuuta 2019. (cc)