ETSK juhlistaa ETA-sopimuksen 25-vuotistaivalta

ETA:n neuvoa-antavan komitean kokouksessa 23. ja 24. toukokuuta pääaiheena oli vuonna 1994 voimaan tulleen, Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen 25-vuotisjuhla.
ETA:n neuvoa-antava komitea, joka edustaa ETA:n jäsenvaltioiden työnantajia, työntekijöitä ja muita kansalaisyhteiskunnan toimijoita, painotti sisämarkkinoiden loppuunsaattamisen merkitystä sekä sisämarkkinoiden sosiaalisen ulottuvuuden huomioon ottamista tulevien vuosien keskeisinä painopisteinä.

ETA-sopimuksen 25-vuotisjuhlalle omistetussa erityisistunnossa ETSK:n ”ulkosuhteet”-jaoston puheenjohtaja Dilyana Slavova katsoi ETA-sopimuksen olevan ”menestystarina, sillä se ei ole vain kauppasopimus vaan esimerkki samat arvot jakavien maiden välisestä yhteistyöstä”. EFTA:n pääsihteeri Henri Gétaz painotti ETA-sopimuksen häiriönsietokykyä: ”Olemme käyneet läpi rahoituskriisin ja EU:n perussopimusten neljä uudistusta, ja ETA on yhä olemassa ja toimii hyvin. Tälle yhteistyötasolle pääseminen edellyttää paljon työtä ja myös poliittisia ponnisteluja.” (dgf)