Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) kehottaa Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita asettamaan sukupuolten tasa-arvon poliittisen asialistansa kärkeen. Huolta aiheuttaa se, että naisten oikeuksiin Euroopassa viime aikoina kohdistuneet hyökkäykset saattavat vaarantaa vakavasti edistymisen naisten ja miesten välisen tasa-arvon saavuttamisessa.

”Tällä vuosikymmenellä sukupuolten tasa-arvossa ja ihmisoikeuksissa on tapahtunut huomattavaa taantumista. Monilla aloilla, muun muassa palkoissa, eläkkeissä ja työllistymismahdollisuuksissa, edistyminen kohti tasa-arvoa on joko pysähtynyt tai kulkenut taaksepäin”, sanoi Indrė Vareikytė, sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä annetun ETSK:n lausunnon esittelijä.

Nykyvauhdilla sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen vie yli 100 vuotta, ja tulevien sukupolvien tyttärillä on vähemmän oikeuksia kuin tämän päivän naisilla”, hän lisäsi.

ETSK kehottaa EU:ta tehostamaan toimiaan ja eriyttämään tasa-arvon omaksi tavoitteekseen tulevissa rahoituskehyksissä ja laatimaan kunnianhimoisen ja sitovan viisivuotisen strategian, jotta voidaan puuttua tehokkaasti kaikkiin tasa-arvonäkökohtiin.

Komitea kehottaa jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä ratifioineet Istanbulin yleissopimusta, pohtimaan uudelleen kantaansa, ja kehottaa komissiota lisäämään naisten verkkohäirinnän ja -kiusaamisen laittoman vihapuheen määritelmään.

Varmistaakseen tasapuolisen edustuksen omassa piirissään ETSK kehottaa neuvostoa tarkistamaan ETSK:n jäsenten nimeämistä käsitteleviä suuntaviivojaan ja suosittaa, että jäsenvaltiot valitsevat jäsenet sukupuolten tasapuolisen edustuksen pohjalta. Tällä hetkellä naisten osuus ETSK:n jäsenistä on 30 prosenttia. (ll)