”Moninainen Eurooppa” -ryhmä julkaisee tiivistelmän nuoria ja EU:ta käsittelevästä tutkimuksesta

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä

Aiheesta Nuoret ja EU: käsitykset, tiedot ja odotukset laaditun tutkimuksen tiivistelmän pääkohdat esiteltiin Euroopan komission lehdistösalissa Charlemagne-rakennuksessa 15. toukokuuta.

Tutkimuksen tarkoituksena on vertailla niiden nuorten asenteita, jotka opiskelevat Brysselin Eurooppa-kouluissa sekä kansallisia koulutusjärjestelmiä noudattavissa kouluissa Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Ruotsissa ja Romaniassa. Kuinka paljon nämä nuoret tietävät EU:sta ja missä he ovat oppineet siitä? Mitä he ajattelevat EU:sta ja miten he uskovat EU:n voivan vaikuttaa tai vaikuttavan heidän elämäänsä? Onko jäsenvaltioiden välillä merkittäviä eroja ja onko Eurooppa-koulujen opiskelijoilla selvästi erilaisia asenteita?

ETSK ”moninainen Eurooppa” -ryhmän puheenjohtaja Arno Metzler kommentoi tutkimusta seuraavasti: ”On tärkeää luoda uudenlainen Euroopan kansalaisuus keinona keskustella ihmisten kanssa ja rikastuttaa heidän elämäänsä. Meidän tulisi kehittää EU:hun liittyviä uusia opetusvälineitä ja esimerkiksi perustaa eurooppalainen oppimisfoorumi tai ottaa kouluissa käyttöön erityinen oppiaine, jotta voidaan selittää, mitä EU:n toimielimet tekevät päivittäin. Haluamme eurooppalaisesta yhteisöstä aktiivisemman toimijan. Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja kansalaisten tulisi viestiä Eurooppa-aatteesta ja unionin pyrkimyksistä. Meidän on hyödynnettävä nuoria sukupolviamme ja kuunneltava heitä niin kansallisella kuin unionin tasolla.” (ih)