Sisämarkkinat ovat tuoneet hyvin konkreettista hyötyä Euroopan kansalaisille

Sisämarkkinat ovat tuoneet useita konkreettisia etuja Euroopan kansalaisille, toteaa Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) vastauksessaan Euroopan komission arvioon sisämarkkinoiden tilanteesta. Kohtuuhintaiset lentomatkat, verkkovierailumaksujen poistuminen, paremmat työllistymismahdollisuudet Euroopan kattavilla työmarkkinoilla, kuluttajien oikeudet, jotka tarjoavat korkean suojelun tason yli rajojen. ETSK katsoo, että tämä menestystarina voi toimia vastalääkkeenä populismille, nationalismille ja protektionismille.

ETSK hyväksyi 15. toukokuuta täysistunnossaan lausunnon komission tiedonannosta Sisämarkkinat muuttuvassa maailmassa – Ainutkertainen voimavara, joka edellyttää uutta poliittista sitoutumista, jossa esitetään katsaus sisämarkkinoiden 25 vuoteen ja hahmotellaan edessä olevia haasteita.

Sisämarkkinat ovat olleet suuri saavutus, toteaa ETSK lausunnossaan, ja EU:n on varmistettava, että kansalaiset ovat tietoisia siitä, että monet konkreettiset edut, joita he ovat saaneet viimeksi kuluneiden 25 vuoden aikana kuluttajina, yrittäjinä tai työntekijöinä, ovat tulosta sisämarkkinoista. Näiden etujen arvioidaan olevan 8,5 prosenttia EU:n BKT:stä.

Eurooppalaisille yrityksille sisämarkkinat ovat tarjonneet mahdollisuuksia kasvaa ja laajentaa toimintaansa EU:ssa. 512 miljoonan kuluttajan markkinat ovat antaneet Euroopalle vaikutusvaltaa maailmanlaajuisella tasolla, kuten äskettäiset kansainväliset pyrkimykset yleisen tietosuoja-asetuksen noudattamiseksi ovat osoittaneet.

Tämä menestystarina voi auttaa saavuttamaan tarvittavan tuen, jotta sisämarkkinoista tulisi digiaikaan soveltuvat, katsoo Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK).

Sisämarkkinat tulee nähdä myös mahdollisuutena vahvistaa eurooppalaisia arvoja ja oikeuksia: ”Vapauden, talouskasvun, demokratian, rauhan, tieteen ja innovoinnin, poliittisen vakauden, kuluttajien oikeuksien ja sosiaalisten oikeuksien kaltaisten arvojen on tultava esiin kansalaisten ajattelutavassa. Näin voidaan saadaan aikaan edistystä ja hyvinvointia kaikille jäsenvaltioille ja kansalaisille”, totesi lausunnon esittelijä Gonçalo Lobo Xavier.

”Sisämarkkinoilla on vaikutusta kaikkiin ja siksi ne ovat niin vahvat”, sanoi lausunnon toinen esittelijä Juan Mendoza Castro. ”Meidän on torjuttava Euroopassa nousussa olevan populismin ja nationalismin uhkaa, ja sisämarkkinat ovat yksi parhaista käytössämme olevista välineistä tällaisten viestien torjumiseksi.”

ETSK kiinnittää huomiota myös EU:n kilpailupolitiikkaan. Sen säännöt valtiontukien rajoittamiseksi ja määräävän markkina-aseman väärinkäytön torjumiseksi ovat tuoneet dynaamisuutta Euroopan markkinoille ja etuja kuluttajille ja yrityksille. Tilanteessa, jossa maailmanlaajuinen kilpailu on kovaa (toisinaan valtion omistamien) oligopolien tai monopolien taholta, EU:n tulisi kuitenkin vaatia vastavuoroisuutta kauppakumppaneiltaan eurooppalaisten yritysten auttamiseksi markkinoilla. (dm)