Margrethe Vestager ETSK:ssa: ”Tarvitsemme maailmanlaajuisen ratkaisun digitaalitalouden verottamisen alalla”

Kilpailuasioista vastaava Euroopan komission jäsen Margrethe Vestager sanoi Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) toukokuun täysistunnossa, että ”komissio on ajanut digitaalitalouden verottamista, koska tarvitsemme maailmanlaajuisen ratkaisun: ei voida hyväksyä, että eräät yritykset maksavat veroja ja eräät toiset eivät.” Komissaari kuitenkin tähdensi, että tarvitaan ensi kädessä ratkaisu EU:ssa.

ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier esitteli Margrethe Vestagerin kuvaten tätä kilpailun esitaistelijaksi Euroopassa. Asia on talousdemokratian kannalta ratkaisevan tärkeä: ”Mikäli sallimme harvojen ja valittujen kontrolloida tietoa, kontrolloivat he myös taloutta ja demokratiaa, jolloin tulevaisuutemme joutuu uhatuksi.” Komissaari Vestager oli samoilla linjoilla todetessaan, että ”sunnattomat tietomäärät saattavat antaa suuryrityksille kilpailuedun pienempiin kilpailijoihinsa nähden, jolloin kilpailu – vaikka paremmallakin tuotteella – voi käydä näille vaikeaksi, ellei näillä ole datan tai käyttäjien kriittistä massaa tukenaan.” Kuvatun markkinavääristymän korjaamiseksi Vestager ehdotti, että ”Euroopan komission on kilpailun avaamiseksi ehkä vaadittava yrityksiä tarjoamaan tietoaineistonsa kilpailijoidensa käyttöön, jotta nämä saisivat oikeudenmukaiset mahdollisuudet kilpailussa.”

Komissaari painotti, että kilpailun tulisi lisäksi kasvattaa ihmisten luottamusta digitaaliympäristöön: ”Eräät verkkoalustat keräävät tietoa miljoonista ja jopa miljardeista käyttäjistä ja tietävät meistä enemmän kuin omaisemme, joten meidän on otettava digitaaliympäristön pimeät kolkat hallintaamme.” Komissaari huomautti, että tätä varten Euroopan komissio suojaa ”moniliittymistä” (jonka ansiosta kuluttajat pystyvät käyttämään useampaa kuin yhtä digitaalialustaa) ja ”seuraa valppaana verkkoalustoja, jotka ovat kyllin vahvoja toimiakseen markkinoiden erotuomareina asettamalla säännöt markkinoille pyrkiville yrityksille.” (dgf)