Tekoäly Euroopassa: ketään ei saa jättää jälkeen

Tekoälyn kehittämisen tulisi olla Euroopassa mahdollisimman osallistavaa, sanoo ETSK arvioissaan Euroopan komission tiedonannosta Koordinoitu tekoälysuunnitelma. Toimintapolitiikassa tulisi varmistaa, että kansalaisyhteiskunta voi hyötyä tekoälyn lukuisista eduista samalla kun minimoidaan riskit, kuten demokraattisten prosessien manipulointi.

Lausunnossaan komission ehdottamasta koordinoidusta tekoälysuunnitelmasta ETSK korostaa, että tekoälyyn liittyvissä toimintapolitiikoissa on otettava huomioon yhteiskunnan kaikki toimijat, mukaan lukien yritykset, työntekijät ja kuluttajat. Tämä tarkoittaa datan ja infrastruktuurin sekä helppokäyttöisten tuotteiden saatavuuden varmistamista sekä mahdollisuuksia hankkia osaamista ja taitoja.

Esittelijä kehottaa toteuttamaan erityistoimia naisten tekoälyosaamisen parantamiseksi ja heidän kannustamisekseen ottamaan vastaan työpaikkoja ja tehtäviä tekoälyn alalla, sillä selvitysten mukaan naisia on tieto- ja viestintätekniikan ammateissa miehiä vähemmän kaikissa EU-maissa (1,5 miljoonaa naista 8,9 miljoonasta ammattilaisesta vuonna 2018 Eurostatin tietojen mukaan).

Jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmiä on muutettava, jotta Euroopan nuoret voidaan valmistaa maailmaan, jossa tekoäly on kaikkialla. Opetusohjelmia on uudistettava peruskoulusta korkeakouluihin, jotta voidaan varmistaa vahva perusta luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan alalla sekä kriittisessä ajattelussa. Tämä auttaa kattamaan osaamisen kysynnän Euroopassa, jossa komission mukaan vuonna 2018 oli täyttämättä 600 000 digitaalialan asiantuntijan työpaikkaa.

Samaan aikaan nykyiset työntekijät, jotka ovat vaarassa menettää työpaikkansa, tarvitsevat elinikäistä ja jatkuvaa koulutusta osaamisensa päivittämiseksi tai kouluttautumiseksi uusiin tehtäviin, sillä tekoäly luultavasti muuttaa työn luonnetta sen sijaan, että se hävittäisi työpaikat kokonaan.

ETSK katsoo, että yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen tehtävien investointien tulisi olla keskeinen osa kansallisia tekoälystrategioita, ja se myös peräänkuuluttaa EU-varoja uudistusten tukemiseksi.

Jotta voidaan varmistaa, että yhteiskunta hyötyy kokonaisuudessaan tekoälyn lukuisista eduista, ETSK ehdottaa, että johtavaksi periaatteeksi otetaan kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta: ”Jos tekoäly hyödyttää yhteiskuntaa – kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti – luomalla taloudellista vaurautta ja sosiaalista hyvinvointia, edistämällä terveyttä ja tuomalla ympäristöhyötyjä, sitä voidaan pitää hyödyllisenä”, jolloin voidaan vapautua siihen liittyvistä peloista, sanoi lausunnon esittelijä Kylä-Harakka-Ruonala. (dm)