Antisemitismin torjuminen on myös demokraattisen, arvoihin perustuvan Euroopan puolesta toimimista

ETSK kutsui Raya Kalenovan (Euroopan juutalaiskongressi), Michał Bilewiczin (Varsovan yliopistoon kuuluva ennakkoasenteita tutkiva keskus) ja Joel Kotekin (Université libre de Bruxelles ULB) toukokuun täysistuntoon keskustelemaan antisemitismistä Euroopassa.

ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier avasi keskustelun toteamalla, että viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että meidän tulee pitää edelleen varamme, eikä Euroopan kuuttakymmentä rauhan vuotta voida pitää itsestäänselvyytenä. Vaikka perusoikeutemme on vahvistettu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa, niitä on puolustettava joka ikinen päivä.”

Pelosta on tullut erottamaton osa juutalaisten elämää ja jopa 38 prosenttia heistä harkitsee maasta muuttamista. Kalenovan mukaan Maailman juutalaiskongressi pitääkin tilannetta yhä hälyttävämpänä. ”Antisemitismin torjumiseksi on tärkeää tietää, mitä se itse asiassa on.Holokaustin muistoa vaalivan kansainvälisen järjestön (International Holocaust Remembrance Alliance) laatimasta antisemitismin määritelmästä on tullut mittapuu hallintojärjestelmälle ja kansalaisyhteiskunnalle. Yksitoista EU:n jäsenvaltiota on jo vahvistanut sen, samoin kuin Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto. Myös kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden tulee vahvistaa se ja soveltaa sitä sekä olla edelläkävijöitä ongelman ratkaisemisessa.

Bilewicz viittasi vuonna 2017 tehdyn kyselyn tuloksiin, joiden mukaan yksi neljästä uskoo kasvavan antisemitismin olevan juutalaisten itsensä syytä. Monet eurooppalaiset (50 % Puolassa, 37 % Itävallassa ja 32 % Saksassa) uskovat myös, että juutalaiset käyttävät holokaustia hyväkseen.

”Kaikkien odotusten vastaisesti salaliittoteoria, jonka mukaan juutalaisilla on liian paljon valtaa, on löytänyt tiensä takaisin yhteiskuntaan, viestimiin ja toisinaan jopa parlamentteihin”, lisäsi Kotek. Juutalaisviha on entistä näkyvämpää.

ETSK:n jäsenet ilmaisivat tukensa juutalaisyhteisölle ja ilmoittivat olevansa sitoutuneet torjumaan vähemmistöjen syrjintää.

”Velvollisuutenamme on torjua kaikkia antisemitismin muotoja Euroopassa”, sanoi työnantajat-ryhmän puheenjohtaja Jacek Krawczyk. ”Antisemitismi johti holokaustiin. Olisi vakava virhe unohtaa tämä nyt, kun toisen maailmansodan alkamisesta on kulunut kahdeksankymmentä vuotta. Meidän kaikkien tulisi pitää tämä mielessä, kun valitsemme, ketä äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa.”

”Moninainen Eurooppa” -ryhmän puheenjohtaja Arno Metzler korosti: ”Meidän kaikkien tulee protestoida ja reagoida henkilökohtaisessa elämässämme, jos joku kertoo epämiellyttäviä vitsejä juutalaisista ja menneisyyden tapahtumista. Meillä on yleinen ja henkilökohtainen velvollisuus puolustaa eurooppalaisia arvoja.”

Työntekijät-ryhmää edustava, ETSK:n ryhmän ”perusoikeudet ja oikeusvaltioperiaate” puheenjohtaja José Antonio Moreno Díaz sanoi: ”Vaikeat ajat ovat silloin käsillä, kun on selitettävä itsestäänselvyyksiä. Ihmiset, jotka eivät ole tunne historiaansa, ovat tuomittuja toistamaan sitä. Syrjinnälle ei saa jättää mitään sijaa. Suvaitsemattomuuden suvaitseminen tuhoaa demokratian. Poliittisten voimien on eristettävä yhdessä fasistit ja karkotettava ne joukoistaan.” (sma)

Puheenjohtaja Jahier’n puhe löytyy täältä.