Vuoden 2019 kansalaisyhteiskuntapalkinto omistetaan naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiselle

ETSK omistaa vuoden 2019 kansalaisyhteiskuntapalkintonsa naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiselle ja sukupuolten tasa-arvon edistämiselle

Vuoden 2019 kilpailu on nyt avattu

 

Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Me äänestimme: edustajamme on valittu Euroopan parlamenttiin. Me äänestimme ja ennen kaikkea ymmärsimme, että voimme äänellämme vaikuttaa arkielämän asioihin.

Tärkeitä päivämääriä

28. kesäkuuta 2019, Bryssel

Vammaisten oikeuksista tiedottaminen

12. heinäkuuta 2019, Bryssel 

Minkälaisia talousmalleja kansalaiset haluavat Eurooppaan?

17.–18. heinäkuuta 2019, Bryssel

ETSK:n täysistunto

Lyhyesti

ETSK:n varapuheenjohtaja Isabel Caño ampui Bryssel 20 km -juoksun yhden kuudesta lähtölaukauksesta

Brysselin 20 kilometrin juoksutapahtuma, joka vietti 40-vuotisjuhliaan 19. toukokuuta, kokosi radalle yli 40 000 juoksijaa 137 maasta. Tänä vuonna kisa järjestettiin teemana Euroopan parlamentin vaalit ja tunnuslauseena ”Tällä kertaa äänestän”.

Dilyana Slavova esitteli ETSK:n näkemykset itäisestä kumppanuudesta järjestetyssä ulkoministerikokouksessa

ETSK:n ”ulkosuhteet”-jaoston puheenjohtaja Dilyana Slavova osallistui 13. toukokuuta EU:n neuvoston isännöimään itäisen kumppanuuden ulkoministerikokoukseen, jossa juhlistettiin itäisen kumppanuuden kymmenvuotista taivalta.

ETSK juhlistaa ETA-sopimuksen 25-vuotistaivalta

ETA:n neuvoa-antavan komitean kokouksessa 23. ja 24. toukokuuta pääaiheena oli vuonna 1994 voimaan tulleen, Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen 25-vuotisjuhla.

ETSK:n ja AK:n ruokalat muovivapaiksi

Toukokuun 14. päivästä lähtien Euroopan alueiden komitean ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean yhteisessä ruokalassa Jacques Delors -rakennuksessa ei käytetä enää kertakäyttöisiä muovituotteita eikä muoviin pakattuja tuotteita. Siitä tulee näin EU:n toimielinten ensimmäinen muovivapaa ruokala.

Uutisia ETSK:sta

Margrethe Vestager ETSK:ssa: ”Tarvitsemme maailmanlaajuisen ratkaisun digitaalitalouden verottamisen alalla”

Kilpailuasioista vastaava Euroopan komission jäsen Margrethe Vestager sanoi Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) toukokuun täysistunnossa, että ”komissio on ajanut digitaalitalouden verottamista, koska tarvitsemme maailmanlaajuisen ratkaisun: ei voida hyväksyä, että eräät yritykset maksavat veroja ja eräät toiset eivät.” Komissaari kuitenkin tähdensi, että tarvitaan ensi kädessä ratkaisu EU:ssa.

Antisemitismin torjuminen on myös demokraattisen, arvoihin perustuvan Euroopan puolesta toimimista

ETSK kutsui Raya Kalenovan (Euroopan juutalaiskongressi), Michał Bilewiczin (Varsovan yliopistoon kuuluva ennakkoasenteita tutkiva keskus) ja Joel Kotekin (Université libre de Bruxelles ULB) toukokuun täysistuntoon keskustelemaan antisemitismistä Euroopassa.

ETSK ehdottaa, että pk-yritysten panosta biotalouteen vahvistetaan

”Edessämme olevat haasteet koskevat sekä ilmastonmuutoksen torjumista että elintarviketuotannon turvaamista planeetalla, jolla asuu pian kymmenen miljardia ihmistä. Biotaloudella, joka pitää sisällään uusiutuvien biologisten resurssien tuotannon ja niiden muuntamisen elintarvikkeiksi, rehuksi ja biopohjaisiksi tuotteiksi, voi olla merkittävä rooli näiden molempien tavoitteiden saavuttamisessa”, totesivat biotalousstrategian päivittämisestä 15. toukokuuta annetun ETSK:n lausunnon esittelijät Mindaugas Maciulevičius ja Udo Hemmerling.

Ihmisarvoinen vanheneminen – ihmisoikeus, mutta myös mahdollisuus edistää taloutta

Ihmisarvoinen vanheneminen tulee ETSK:n mielestä tunnustaa perusoikeudeksi. Eurooppalaiset elävät yhä pidempään, mikä on hyvä uutinen. Iän karttumisen myötä ilmaantuu kuitenkin uusia sosiaalisia, taloudellisia ja terveyteen liittyviä haasteita, jotka vaikuttavat ikääntyvien lisäksi myös heidän perheisiinsä ja yhteiskuntiin. ETSK toteaa, että tämä aihe on jäänyt liian pitkään liian vähälle huomiolle eikä ikääntyneiden kasvavia tarpeita ole ennakoitu. Komitea korostaa 15. toukokuuta antamassaan lausunnossa heihin liittyen aukeavia valtavia mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja kehittää teknologiaa.

Euroopan kansalaisyhteiskunta peräänkuuluttaa poliittista sitoutumista naisten ja miesten yhdenvertaisen kohtelun toteuttamiseen

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) kehottaa Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita asettamaan sukupuolten tasa-arvon poliittisen asialistansa kärkeen. Huolta aiheuttaa se, että naisten oikeuksiin Euroopassa viime aikoina kohdistuneet hyökkäykset saattavat vaarantaa vakavasti edistymisen naisten ja miesten välisen tasa-arvon saavuttamisessa.

ETSK kehottaa valtioita edistämään hyväntekeväisyystoimintaa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea kehottaa EU:n jäsenvaltioita luomaan hyväntekeväisyydelle suotuisan toimintaympäristön siten, että noudatetaan EU:n vapauksia ja perusoikeuksia, ja suosittaa, että ne tunnustavat hyväntekeväisyyden aseman yhtenä tapana osoittaa yhteiskunnallista sitoutumista yhteiseen hyvään ja edistävät sitä.

Sisämarkkinat ovat tuoneet hyvin konkreettista hyötyä Euroopan kansalaisille

Sisämarkkinat ovat tuoneet useita konkreettisia etuja Euroopan kansalaisille, toteaa Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) vastauksessaan Euroopan komission arvioon sisämarkkinoiden tilanteesta. Kohtuuhintaiset lentomatkat, verkkovierailumaksujen poistuminen, paremmat työllistymismahdollisuudet Euroopan kattavilla työmarkkinoilla, kuluttajien oikeudet, jotka tarjoavat korkean suojelun tason yli rajojen. ETSK katsoo, että tämä menestystarina voi toimia vastalääkkeenä populismille, nationalismille ja protektionismille.

Tekoäly Euroopassa: ketään ei saa jättää jälkeen

Tekoälyn kehittämisen tulisi olla Euroopassa mahdollisimman osallistavaa, sanoo ETSK arvioissaan Euroopan komission tiedonannosta Koordinoitu tekoälysuunnitelma. Toimintapolitiikassa tulisi varmistaa, että kansalaisyhteiskunta voi hyötyä tekoälyn lukuisista eduista samalla kun minimoidaan riskit, kuten demokraattisten prosessien manipulointi.

Uutisia ryhmiltä

Työntekijöiden ääni seuraavassa Euroopan parlamentissa

ETSK:n työntekijät-ryhmä

Työntekijöiden ääni on saatava selkeästi kuuluviin paitsi Euroopan parlamentissa myös komissiossa, sanoi työntekijät-ryhmän puheenjohtaja Oliver Röpke. ETSK:n työntekijät-ryhmä järjesti 22. toukokuuta 2019 Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön EAY:n kongressin yhteydessä tätä tavoitetta edistävän oheistapahtuman, jossa keskusteltiin siitä, miten voidaan varmistaa, että työntekijöiden oikeudet ovat seuraavien viiden vuoden ajan tärkeällä sijalla uuden Euroopan parlamentin asialistalla.

”Moninainen Eurooppa” -ryhmä julkaisee tiivistelmän nuoria ja EU:ta käsittelevästä tutkimuksesta

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä

Aiheesta Nuoret ja EU: käsitykset, tiedot ja odotukset laaditun tutkimuksen tiivistelmän pääkohdat esiteltiin Euroopan komission lehdistösalissa Charlemagne-rakennuksessa 15. toukokuuta.

Komission varapuheenjohtaja keskusteli työnantajat-ryhmän kanssa tulevista politiikan painopisteistä

ETSK:n työnantajat-ryhmä

Investoinnit EU:ssa, EU:n tämänhetkiset haasteet ja Euroopan komission ja Euroopan parlamentin seuraavan toimikauden mahdolliset painopisteet olivat pääaiheina Euroopan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen ja komitean työnantajat-ryhmän jäsenten keskustelussa, joka käytiin työnantajat-ryhmän kokouksessa 15. toukokuuta 2019.

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia

Startti puhtaalle liikkuvuudelle

Toimittaja ja kirjailija Alberto Toscano saapuu 3. heinäkuuta 2019 ETSK:hon keskustelemassa puhtaasta liikkuvuudesta. Hän on kirjoittanut kirjan Gino Bartalista. (”Gino Bartali. Una bici contro il fascismo”). Italialainen maantiepyöräilyn mestari Gino Bartali oli Mussolinin ajan ylpeyden aihe, poikkeuksellinen mies, vaatimaton sankari, joka pelasti satoja Italian juutalaisia holokaustin aikana.

Taidenäyttely ”Jälkiteolliset yhteiskunnat: taide ja arvokriisi”

ETSK:n tiloissa järjestetään espanjalaisen kuvataiteilijan Jesús Montoia Oriben taidenäyttely otsikolla ”Jälkiteolliset yhteiskunnat: taide ja arvokriisi”. Näyttelyn tarkoituksena on tuoda esiin työtä, jota ETSK on tehnyt teollisuuden muutosten alalla. Niinpä kumppanina näyttelyn järjestämisessä on ollut komitean neuvoa-antava valiokunta ”teollisuuden muutokset” (CCMI). Näyttely on avoinna ETSK:ssa 3.–30. kesäkuuta 2019, ja avajaiset pidetään CCMI:n kokouksen yhteydessä 3. kesäkuuta 2019.

Lisätietoa: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/post-industrial-societies-art-crisis-values (cc)

ETSK:n näyttely ”EU puhuu kieltäsi” esillä EU:n neuvostossa

poster EU speaks your language

Alun perin ETSK:ssa syyskuussa 2018 avattu näyttely ”EU puhuu kieltäsi”, jolla juhlistettiin EU:n monikielisyyden vahvistavan ensimmäisen säädöksen voimaantulon 60-vuotispäivää, on esillä EU:n neuvostossa.

ETSK:n kokoama näyttely ”EU puhuu kieltäsi” avattiin syyskuussa 2018 asetuksen 1/1958 voimaantulon 60-vuotispäivänä.