Kansalaiset mukaan keskustelemaan Euroopan tulevaisuudesta

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea kansalaisyhteiskunnan edustajana avasi ovensa kahtena päivänä, 5. ja 6. toukokuuta, eurooppalaiselle kansalaispaneelille, johon kokoontui satakunta kansalaista kaikista 27 jäsenvaltiosta (Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta).

Tapaamisen päätti järjestää Euroopan komissio Ranskan hallituksen tekemästä aloitteesta. Yhteistyökumppaniksi se valitsi komitean, joka isännöi tätä historiallista tapahtumaa.  

Paneelin osallistujat ilmaisivat huolensa, pelkonsa ja toivonsa huomisen Euroopasta, ja tältä pohjalta valittiin 12 suurinta eurooppalaisia askarruttavaa kysymystä. Niiden aiheena ovat kaikki elämän alueet, kuten työttömyys, koulutus, muuttoliikkeet, ympäristö, ilmasto, terveys, puolustus ja turvallisuus. Jokainen kansalainen sai siis mahdollisuuden kertoa näkemyksensä Euroopan tulevaisuudesta.

Kysely, joka toimii Euroopan komission hallinnoiman yleiseurooppalaisen kuulemisen välineenä, julkaistaan verkossa 9. toukokuuta kaikkien eurooppalaisten vastattavaksi toukokuussa 2019 Sibiussa pidettävän huippukokouksen valmistelua silmällä pitäen. 

ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier korosti, miten ainutlaatuinen on tämä hanke, joka ”pakottaa etsimään tietä samalla kun kävellään”, ja miten tärkeää on käydä vuoropuhelua Euroopan kansalaisten esiin nostamista aiheista. Puheenjohtaja myös vakuutti paneelin osallistujille, että heidän mielipiteensä otetaan huomioon: ”Erilaiset mielipiteet, kulttuurit ja kielet luovat Euroopan rikkauden.”

Ryhmä III:n puheenjohtaja Thierry Libaert on sitä mieltä, että eurooppalaisen kansalaispaneelin tulee saada jatkoa Brysselistä poistuttuaan. Prosessia tulee jatkaa kaikkialla, mihin osallistujat menevät, ja hanketta tulee pitää vireillä ETSK:n jäsenten kanssa heidän kotimaissaan.

Ajatus eurooppalaisen kansalaispaneelin isännöimisestä esitettiin ETSK:n täysistunnossa helmikuussa 2018. Komitean täysistuntoon kutsuttu Ranskan eurooppa-asioista vastaava ministeri Nathalie Loiseau esitteli tuolloin Ranskan presidentti Macronin ehdottamaa eurooppalaista kuulemisprosessia. ETSK:n väistyvä puheenjohtaja Georges Dassis ja uusi puheenjohtaja Luca Jahier ehdottivat tältä pohjalta komitean aktiivista ja välitöntä osallistumista viitaten komitean vuonna 2017 jäsenvaltioissa toteuttamiin onnistuneisiin kuulemisiin, joissa aiheena oli komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin antama valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta. (ehp)