Muutoksia ryhmä III:ssa

Arno Metzler on 18. huhtikuuta lähtien ollut virallisesti ryhmä III:n puheenjohtaja toimikaudella 2018–2020.

Uusi puheenjohtaja, jolla on ollut oma asianajotoimisto Saksassa vuodesta 1983, on myös edustanut Saksan vapaita ammatinharjoittajia ETSK:ssa vuodesta 2002. Ennen valintaansa ryhmän puheenjohtajaksi hän toimi varapuheenjohtajana vastuualoinaan pk-yritykset, vapaat ammatinharjoittajat ja työjärjestys.

Metzler on vakaumuksellinen EU:n kannattaja ja uskoo vankasti EU:n tarjoamiin etuihin täydentävänä hallinto- ja identiteettitasona. Hänelle on erittäin tärkeää, että unionia ja sen suvaitsevaisuutta, monimuotoisuutta ja osallisuutta koskevia arvoja edistetään tarmokkaasti.

Koska moninaisuus on ryhmä III:n vahvuus, yksi ensimmäisistä päätöksistä ryhmän puheenjohtajana oli muuttaa ryhmän nimi ”muut eturyhmät” -ryhmästä ”moninainen Eurooppa” -ryhmäksi: ”uusi nimi on selkeämpi ja tarttuvampi ja tuo esiin ylpeyden moninaisuudestamme”.

Ennakkoluulojen ja populismin torjuminen vastuullisuudella ja moninaisuudella on Metzlerin toimikauden yksi tärkeimmistä painopisteistä. Tutkimus populismin noususta muilla kuin metropolialueilla on jo annettu toimeksi, ja sen avulla ETSK kykenee ymmärtämään paremmin tekijöitä, jotka vaikuttavat populismin vetovoimaan, ja tapoja, joilla kansalaisyhteiskunnan organisaatiot pyrkivät torjumaan sitä. Tavoitteena on, että näiden organisaatioiden toimia voidaan tukea entistä paremmin. Kyseisen julkaisun sisältöä esitellään ryhmän konferenssissa, joka on määrä järjestää Itävallassa lokakuussa. Metzlerin toimikaudella keskitytään myös ennakkoluulojen torjuntaan ja moninaisuuden edistämiseen koulutuksen kautta.

Puheenjohtajan työtä tulevina kahtena ja puolena vuotena tukee seitsemän vasta valittua varapuheenjohtajaa, jotka ovat Baiba Miltoviča (LV), Krzysztof Balon (PL), Séamus Boland (IE), Alfred Gajdosik (AT), Mindaugas Maciulevičius (LT), Pavel Trantina (CZ) ja Ioannis Vardakastanis (EL). (ih)