Avoimien ovien päivä – ainutlaatuinen tilaisuus päästä tutustumaan ETSK:n toimintaan

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea avasi ovensa suurelle yleisölle lauantaina 5. toukokuuta 2018 Eurooppa-päivän merkeissä. ETSK esitteli vierailijoille toimintaansa painottaen erityisesti kulttuuria, koska vuosi 2018 on kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi.

ETSK:n avoimien ovien päivä tarjosi kansalaisille ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua ainoan järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa EU-tasolla edustavan instituution toimintaan. Komiteassa ovat edustettuina muun muassa työnantajat, ammattiliitot, ammatilliset ja yhteisöjen järjestöt, nuorisojärjestöt, naisjärjestöt, kuluttajat ja ympäristöliike.

Vierailijoille ja toimittajille oli koko päivän tarjolla mahdollisuuksia oppia uutta ETSK:sta ja keskustella komitean jäsenten kanssa kansalaisyhteiskunnan roolista EU:n päätöksentekoprosessissa sekä erityisaiheista, kuten talouden vahvistamisesta, tuotteiden suunnitellun vanhenemisen vastaisesta työstä, kyberturvallisuudesta, osallistavasta demokratiasta ja monikielisyydestä. (mp)