Euroopan energiaverkkojen vahvistaminen on energiaunionin keskeinen kysymys

Vahvemmat, yhteenliitetyt eurooppalaiset energiaverkot ovat Euroopan energiaunionin ennakkoedellytys. Maanosamme energiajärjestelmät pystyvät täyttämään tehtävänsä vain siinä tapauksessa, että eurooppalaiset energiaverkot ovat pitkälle kehittyneet ja yhdennetyt. Järjestelmien tehtävä on näet toimittaa eurooppalaisille kohtuuhintaista, turvallista ja kestävyysperiaatteiden mukaista energiaa kilpailukykyisesti.

Huhtikuun täysistunnossa annettiin ETSK:n lausunto, jonka oli laatinut Andrés Barceló Delgado. Siinä komitea toteaa olevansa tyytyväinen komission tiedonantoon Euroopan energiaverkkojen vahvistamisesta ja korostaa, että kaikkialla EU:ssa on kyetty toteuttamaan yhä suurempi joukko hankkeita Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) tarjoaman taloudellisen tuen turvin.

”On vielä runsaasti tehtävää”, Barceló Delgado sanoi. ”Yhteenliitäntätavoitteeksi asetettu 10 % jää monelta jäsenvaltiolta saavuttamatta vuoteen 2020 mennessä. Näiden epäonnistumisten perimmäisiin syihin (mutkikkaat hallinnolliset menettelyt, toimintapoliittiset tekijät, rahoitus, niukka kansalaisten tuki) ei ole vielä asianmukaisesti puututtu, ja uhkana on, että ne vaarantavat vuoteen 2030 asetettujen tavoitteiden saavuttamisen”, hän jatkoi.

Jotta pystytään paneutumaan eräisiin jäljellä oleviin kysymyksiin, ETSK esittää joukon suosituksia, jotka koskevat analysointityön parantamista siten, että sidosryhmät pystyvät olemaan siinä varhaisemmassa vaiheessa kaikilta osin mukana, sekä talousarvion koon kasvattamista. (mp)