ETSK peräänkuuluttaa EU:n kansalaisia osallistavaa ja hyödyttävää Euroopan energiaunionia

ETSK kannattaa voimakkaasti energiaunionin tavoitteita ja kannustaa eurooppalaista yhteiskuntaa sitoutumaan tähän hankkeeseen täysin. Energiaunioni on tärkeä energia-, liikenne- ja ilmastopolitiikan kaltaisten alakohtaisten toimintalinjojen kannalta, mutta se tarjoaa myös useita mahdollisuuksia tehdä EU:sta entistä demokraattisempi, yhtenäisempi, kilpailukykyisempi ja oikeudenmukaisempi. Tätä varten on olennaisen tärkeää käydä tehokasta energiavuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa EU-, jäsenvaltio-, alue- ja paikallistasolla.

Toni Vidan ja Christophe Quarez arvioivat huhtikuun täysistunnossa hyväksytyssä ETSK:n lausunnossa EU:n energiaunionin toteuttamisessa saavutettua edistystä komission marraskuussa 2017 julkaiseman kolmannen aihetta käsittelevän tilannekatsauksen pohjalta.

Järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta on otettava aktiivisesti ja pysyvästi mukaan toimintaan. Tehokas energiavuoropuhelu vaatii kaikkien EU:n toimielinten ja niiden jäsenten yhteisiä ponnisteluja sekä Brysselissä että kentällä jäsenvaltioissa, jotta voidaan käsitellä energiaunionin hyötyjä ja siihen liittyviä ongelmia, ottaa kansalaiset mukaan energiakäännettä koskevien suunnitelmien laatimiseen ja järjestää julkisia keskusteluja siitä, millaisena ihmiset näkevät energiatulevaisuutensa Euroopassa.

Komitea esittää nykyisten esteiden poistamiseksi seuraavia käytännön ratkaisuja: yhteiskuntasopimuksen tekeminen kansalaislähtöisestä energiakäänteestä, Euroopan energiatietopalvelun perustaminen, Euroopan energiakäännerahaston luominen ja ”Vihreä Erasmus Pro” -ohjelman käynnistäminen. (mp)