Verkkojulkaisu Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) 60 vuotta jatkuneesta työstä

Kansalaisyhteiskunta ajaa huomisen Eurooppaa

Komitea perustettiin Rooman sopimuksilla vuonna 1957, ja se piti ensimmäisen täysistuntonsa 60 vuotta sitten 19. toukokuuta 1958. Komitean tarina on siitä lähtien ollut sidoksissa Euroopan yhdentymisprosessiin, jonka puolesta se on herkeämättä työskennellyt.

Verkkojulkaisussa selostetaan komitean 60 vuotta jatkunutta työtä sen puolesta, että kansalaisyhteiskunta kaikessa moninaisuudessaan saa osallistua Euroopan unionin rakentamiseen. Julkaisussa tuodaan esiin erityisesti komitean onnistumisia, suuria saavutuksia, lisäarvoa ja visiota Euroopan tulevaisuudesta.

Monipuolinen, myös multimediasisältöä ja erityisesti videoita ja infografiikkaa sisältävä julkaisu on tarkoitettu sekä asiantuntevalle yleisölle (tiedotusvälineet, kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, kansalliset talous- ja sosiaalineuvostot, muut toimielimet, yliopistot jne.) että suurelle yleisölle. Julkaisua on tarkoitus päivittää säännöllisesti, ja sen avulla korostetaan ETSK:n – ja sen edustaman järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan – ainutlaatuista roolia Euroopan yhdentymisprosessissa osallistavan demokratian edistäjänä.

Julkaisu soveltuu luettavaksi mobiililaitteilla (tabletilla ja myöhemmin älypuhelimella), ja se on aluksi saatavilla kolmella kielellä (en, fr ja de) komitean internetsivuilla. (fgr)