ETSK linjaa vakaaseen, vauraaseen ja vastustuskykyiseen talous- ja rahaliittoon tarvittavia lisätoimia

ETSK on vahvasti vakuuttunut, että talous- ja rahaliitto (EMU) ei vielä tässä vaiheessa ole kyllin vastustuskykyinen ja vakaa selvitäkseen tulevista kriiseistä kunnialla. Komitea ajaa EMUn loppuunsaattamista ja kehottaa päätöksentekijöitä muokkaamaan tähänastista ripeämmin laaja-alaisemman poliittisen sopimuksen syvällekäyvän ja aidon EMUn aikaansaamisesta, joka siis on lopullinen tavoite.

”Seuraavat toimet EMUn suhteen on perustettava kaikkien jäsenvaltioiden vankkaan yhteiseen kantaan, mutta tämänhetkisestä poliittisesta keskustelusta selvästikin puuttuu yhteinen strateginen näkemys", sanoi Mihai Ivaşcu, joka valmisteli esittelijänä viimeisimmän ETSK:n lausunnon Euroopan komission esittämästä EMU-paketista.

Stefano Palmieri, ECO-erityisjaoston puheenjohtaja ja lausunnon toinen esittelijä, totesi, että ”EMUn loppuunsaattaminen edellyttää vahvaa poliittista sitoutumista, toimivaa hallintoa ja parempaa käytettävissä olevan rahoituksen hyödyntämistä. On tarpeen kehittää uusia rahoitusvälineitä kriisien ehkäisemiseen ja suhdanteita vahvistavien toimenpiteiden torjumiseen.”

ETSK tekee lausunnossaan selväksi muun muassa sen, ettei uutta Euroopan valuuttarahastoa pidä käyttää ”kultaisena turvaverkkona”. Sen tehtävänä tulee sen sijaan olla ehkäistä pankkikriisejä, tukea talouden kehittymistä ja vaimentaa šokkeja.

ETSK kehottaa myös sisällyttämään ehdotetut uudet budjettivälineet EU:n talousarvioon. Ne ovat euroalueen makrotalouden vakautusjärjestely ja erityinen lähentymisväline, joka on tarkoitettu avuksi euroalueeseen liittymässä oleville jäsenvaltioille.

Komitea on antanut erillisen lausunnon aiheesta ”Jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävä tuki” vastauksena komission ehdotuksiin.

Lausunnossaan ETSK esittää muun muassa selkeän strategian kehittämistä rakenneuudistusten tukiohjelmaa varten ja sen kokonaismäärärahojen lisäämistä puuttumatta muiden, yhtä tärkeiden rahastolähteiden määrärahoihin.

Lisätietoa on tarjolla verkkosivuillamme. (jk)