EU:n kansalaisten etuja ei saa unohtaa uusia liikkuvuuden muotoja kehitettäessä

 mobility

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) kehottaa komissiota varmistamaan perusteellisemmin, että kuluttajat pystyvät helposti käyttämään kohtuuhintaisia uusia ja puhtaampia liikkuvuuden muotoja, sekä tarjoamaan käyttöön suurempia taloudellisia tukia julkista liikennettä varten. Viime viikon täysistunnossa aiheesta Vähäpäästöisen liikkuvuuden toteuttaminen hyväksytyssä komitean lausunnossa käsitellään komission ehdotusta siitä, miten tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä voitaisiin vähentää tehokkaasti.

ETSK kiinnittää huomiota komission valitsemaan yleiseen teknologianeutraaliin lähestymistapaan, jota esittelijä Ulrich Sammin mukaan ei kuitenkaan noudateta johdonmukaisesti ehdotetuissa aloitteissa. Siksi komitea suosittaa, että omaksutaan joustavampi lähestymistapa kuin esimerkiksi kiinteät päästörajat tai julkisia hankintoja koskevat tavoitteet. ETSK toteaa myös, että sähköajoneuvojen kaltaisten uusien teknologioiden lisäksi komission olisi kiinnitettävä huomiota myös nykyisen ajoneuvokannan huomattaviin parannusmahdollisuuksiin. (ia)