Eurooppalaisen kansalaisaloitteen päivänä kaivattiin aitoa kansalaisten osallistumista

Euroopan komissio on vihdoin ehdottanut muutoksia kuusi vuotta sitten käyttöön otettuun eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen, joka on tärkeä osallistavan demokratian väline. Etenkin Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) ja muut toimielimet ovat vuosien saatossa esittäneet useaan otteeseen rakentavaa kritiikkiä ja vaatineet välineen kehittämistä.

Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans esitteli seitsemäntenä ETSK:n järjestämänä eurooppalaisen kansalaisaloitteen päivänä keskeiset muutokset, joihin kuuluvat mm. ikärajan laskeminen 18 vuodesta 16 vuoteen ja aloitteiden allekirjoittamiseen liittyvien tietovaatimusten yksinkertaistaminen.

Teemapäivän aiheena oli Yhteisin voimin, millä korostettiin yhteistyön ja jaetun vastuun arvoa aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä.

ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis piti komission aloitetta loikkana eteenpäin menettelyjen yksinkertaistamisessa ja byrokratian karsimisessa mutta piti valitettavana, ettei nyt tehdyssä ehdotuksessa ole pantu lisää painoa jatkotoimille. ”Menestyksekkäiden eurooppalaisten kansalaisaloitteiden on johdettava vuoropuheluun ja asianmukaisiin jatkotoimiin EU:n tasolla”, hän korosti.

ETSK:n uusi puheenjohtaja Luca Jahier painotti omassa puheessaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan merkitystä. EU:n toimielimillä on artiklan nojalla oikeudellinen velvollisuus kuulla kansalaisyhteiskuntaa ja kansalaisia ja käydä vuoropuhelua näiden kanssa. ”Ollakseen toimiva kansalaisaloitteen pitäisi antaa kansalaisille lisää vaikutusmahdollisuuksia. Sen tulee antaa kansalaisille mahdollisuus ilmaista mielipiteensä, tuntea yhteenkuuluvuutta ja löytää identiteettinsä, mikä auttaa palauttamaan luottamusta ja näkemään jälleen Euroopan yhdentymisen yhteisvastuullisen puolen. ETSK on tämän vuoksi aina puolustanut eurooppalaista kansalaisaloitetta äänekkäästi.”

Kaikissa kolmessa työpajatapaamisessa osanottajat ilmaisivat toivovansa, että EU:sta tulee osallistavampi, ja kehottivat unionin ja jäsenvaltioiden päättäjiä kuuntelemaan kansalaisia. (sma)