Euroopan meriteknologiateollisuuden selviytyminen edellyttää EU:lta lujaa asennetta

ETSK peräänkuuluttaa lausunnossaan määrätietoista teollisuus- ja tuotantopolitiikkaa, joka perustuu vastavuoroisuuteen

”Euroopan komission on omaksuttava vastavuoroisuuteen perustuva määrätietoinen teollisuus- ja tuotantopolitiikka. Muuten Euroopan meriteknologiateollisuus ei selviydy kilpailusta aasialaisten telakoiden kanssa”, varoitti Marian Krzaklewski, joka on 19. huhtikuuta täysistunnossa hyväksytyn, LeaderSHIP-strategiaa käsittelevän ETSK:n lausunnon esittelijä. 

ETSK kehottaa komissiota työskentelemään tiiviimmin LeaderSHIP 2020 -strategian toteuttamiseksi ja esittämään suosituksia toimialan uutta LeaderSHIP 2030 -strategiaa varten.

”Euroopassa on omaksuttava erityinen lähestymistapa laivanrakennusteollisuutta ja merialan varusteiden valmistusta ajatellen. Eurooppalaisten päättäjien on kohdeltava toimialaa Euroopan talouden kannalta strategisen tärkeänä sektorina, kuten Kiinassa, Yhdysvalloissa, Japanissa ja Etelä-Koreassa tehdään”, korosti lausunnon toinen esittelijä Patrizio Pesci.

Eurooppalaiseen lähestymistapaan on sisällyttävä

  • kattava OECD:n puitteissa solmittava sopimus, jossa määrätään valtiontukien ja mahdollisesti myös hintakurin ehdot
  • Euroopan ja kolmansien maiden välinen vastavuoroisuus johtavana periaatteena sekä kahden- että monenvälisissä kauppaneuvotteluissa
  • erityinen rahoitusväline, joka olisi omiaan edistämään investointeja tällä riskipääomasektorilla jne.

Eurooppalainen meriteknologiasektori on Euroopalle keskeisen tärkeä teollisuudenala, mutta sillä on monenlaisia vaikeuksia varsinkin itäaasialaisten kilpailijoiden protektionistisen politiikan takia.

Euroopan kolmisensataa telakkaa työllistävät 200 000 henkeä, ja niiden vuotuinen liikevaihto on noin 31 miljardia euroa. Merialan varusteita tuottaa ja toimittaa noin 22 000 suurta yritystä ja pk-yritystä. Niiden vuotuinen liikevaihto on noin 60 miljardia euroa. Yritykset työllistävät suoraan yli 350 000 henkeä, ja niillä on noin 50 prosentin osuus maailmanmarkkinoista. (sma)