Euroopan romanit joutuvat edelleen syrjinnän ja etnisen profiloinnin kohteeksi

Euroopan suurinta vähemmistöryhmää, johon kuuluu yli 10 miljoonaa ihmistä, syrjitään ja marginalisoidaan yhä monissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa (ETSK) kokoontuneet ihmisoikeuskysymysten parissa työskentelevien kansalaisjärjestöjen edustajat ja EU:n päätöksentekijät varoittivat, että poliisi harjoittaa monissa tapauksissa vieläkin romaneihin kohdistuvaa etnistä profilointia. Julkinen kuulemistilaisuus aiheesta ”Romanivastaisuuden torjuminen etnisen profiloinnin yhteydessä” oli osa EU:n kolmatta romaniaiheista teemaviikkoa, jonka EU:n toimielimet järjestivät Brysselissä 8.–12. huhtikuuta. 

Tilaisuudessa korostettiin, että etenkin Keski- ja Itä-Euroopassa romaniyhteisöjen suurin ongelma on edelleen riittämätön integroituminen yhteiskuntaan, mikä useimmiten johtaa köyhyyteen. Puhujat kiinnittivät huomiota myös etnisen profiloinnin lisääntymiseen terrorisminvastaisten toimien ja muuttoliikkeestä johtuvien tiukennettujen rajatarkastusten yhteydessä ja korostivat romanien kuuluvan tämän melko uuden suuntauksen kohderyhmiin. (ia)