Serbian viranomaisten ja EU:n tulee toimia pontevammin varmistaakseen mahdollisuuden maan liittymiseen unioniin vuoteen 2025 mennessä

EU:n ja Serbian neuvoa-antavan sekakomitean viimeisin kokous pidettiin 12. huhtikuuta Brysselissä. Sekakomitean jäsenet keskustelivat Serbian EU:hun liittymistä koskevien neuvotteluiden nykytilanteesta ja tulevasta työstä ja antoivat loppujulistuksen. Serbia todetaan siinä toiseksi kahdesta edelläkävijäehdokasmaasta Länsi-Balkanin alueella.

Kansalaisyhteiskunnan edustajat kannustavat Serbian viranomaisia jatkamaan työtään oikeusvaltioperiaatteen, perusoikeuksien, oikeuslaitoksen uudistamisen, korruption vastaisen taistelun ja lehdistönvapauden kunnioittamisen varmistamiseksi. Sekakomitea pitää suositeltavana perustaa yhteiskunnallisen yrittäjyyden työryhmä, johon kutsutaan kaikki asianomaiset sidosryhmät laatimaan yhteiskunnallista yrittäjyyttä koskevaa strategiaa Serbiaa varten. Loppujulistuksessa pidetään Serbian hallituksen ja kansalaisyhteiskunnan välistä uutta suunnitelmallista vuoropuhelua tervetulleena, mutta kehotetaan Serbian viranomaisia painokkaasti ottamaan kaikki asianomaiset sidosryhmät entistä tosiasiallisemmin mukaan julkisen vallan politiikan kehittämiseen. (sg)