EU:n ja Ukrainan kansalaisyhteiskuntafoorumi huolissaan matalapalkkakehityksestä Ukrainassa

EU:n ja Ukrainan kansalaisyhteiskuntafoorumi kehottaa Kiovaa toteuttamaan johdonmukaisempia uudistuksia eri aloilla ja asettamaan ehdottomasti etusijalle matalapalkkakysymykset ja köyhyyden. Näitä aiheita tarkasteltiin Brysselissä pidetyssä kansalaisyhteiskuntafoorumin 6. kokouksessa, jossa foorumin jäsenet keskustelivat EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanon etenemisestä, palkkaerojen roolista köyhyyden vähentämisessä ja niiden vaikutuksesta työvoiman muuttoliikkeeseen sekä ilmastonmuutoksesta.

Kansalaisyhteiskuntafoorumi ilmaisi olevansa tyytyväinen Ukrainan hallituksen hyväksymään uuteen toimintasuunnitelmaan assosiaatiosopimuksen täytäntöön panemiseksi. Se totesi kuitenkin, että uudistuksia on toteutettava johdonmukaisesti eri aloilla. Kansalaisyhteiskuntafoorumi pani myös merkille, että tehdyistä sitoumuksista huolimatta matalapalkkakehitys on pahentunut Ukrainassa. Kansalaisyhteiskuntafoorumi kehotti Ukrainaa perumaan korruption vastaisen lain säännökset. EU:n ja Ukrainan kansalaisyhteiskuntafoorumi tuomitsi yhteisessä julistuksessaan myös Krimin niemimaalla maaliskuussa 2018 järjestetyt laittomat vaalit. (ia)