EU:n ja Georgian kansalaisyhteiskunnat keskustelivat pk-yritysten tilanteesta ja elintarviketurvallisuudesta Georgiassa

EU:n ja Georgian kansalaisyhteiskuntafoorumin viimeisin kokous järjestettiin Tbilisissä 22. maaliskuuta. Foorumin jäsenet keskustelivat EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta ja antoivat yhteisen julistuksen. Kansalaisyhteiskuntafoorumi pani tyytyväisenä merkille aiemmin maaliskuussa esitetyn ilmoituksen EU:n ja Georgian korkean tason kahdenvälisen alakohtaisen yhteistyön mahdollisesta uudesta muodosta ja ilmaisi tukevansa lyhyiden oleskelujen viisumivapautta, mitä monet Georgian kansalaiset ovat jo käyttäneet hyväkseen.

Yhteisessä julistuksessa suhtauduttiin myönteisesti edistymiseen liiketoimintaympäristön ja pk-yritysten tilanteen parantamisessa Georgiassa mutta painotettiin myös, että hallituksen tulisi vastata paremmin pk-yritysten tarpeisiin. Kansalaisyhteiskuntafoorumi painotti myös, ettei Georgian työlainsäädännössä ole sellaisia sukupuolinäkökulman huomioon ottavia säännöksiä ja sääntöjä, joiden avulla voidaan varmistaa sama palkka samasta työstä. Jäsenet olivat tyytyväisiä viranomaisten pyrkimyksiin parantaa maan elintarviketurvallisuusjärjestelmää mutta totesivat myös, että vaarallisten elintarvikkeiden jäljitettävyyttä on tehostettava. (sg)