Jordania on keskeinen kumppani EU:n naapuruston vakauden kannalta

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean valtuuskunta tapasi paikallisia kansalaisyhteiskunnan edustajia ja julkisen vallan käyttäjiä Ammanissa 26. ja 27. maaliskuuta. Vierailun aikana käydyissä keskusteluissa keskityttiin alueen epävakaudesta johtuviin maan kohtaamiin vaikeuksiin. ETSK:n valtuuskunta totesi, että tarvitaan kansainvälistä tukea ja kohdennettuja toimia, sillä maassa on viime vuosina sovellettu kokonaisvaltaista lähestymistapaa ennen kaikkea Syyrian sodasta johtuvan valtavan pakolaistulvan johdosta.

ETSK:n jäsenet toivat eri kokouksissa esiin toiveensa, että Jordanian talous- ja sosiaalineuvoston jäsenet voitaisiin nimetä mahdollisimman pian, jotta pystyttäisiin muodostamaan edustava elin, johon kuuluu työnantajien, ammattiliittojen ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. ETSK:n valtuuskunta korosti Jordanian talous- ja sosiaalineuvoston roolin ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan mielipiteiden kuuntelemisen merkitystä poliittisessa prosessissa, jotta voidaan löytää osallistavia ja kestäväpohjaisia ratkaisuja ongelmiin, jotka maan on ratkaistava. (sg)