Kansalaisyhteiskuntafoorumi edellyttää konkreettisia toimia, jotta puututaan sukupuolten väliseen palkkaeroon ja parannetaan työelämän normeja

EU:n ja Korean vapaakauppasopimuksen mukainen kansalaisyhteiskuntafoorumi piti kuudennen kokouksensa Soulissa 11. huhtikuuta. Kokouksen puheenjohtajina toimivat Lee Ho-Geun ja Georgi Stoev. Puheenjohtajat korostivat yhteisessä julkilausumassaan, että epävarma geopoliittinen ympäristö on luonut uusia haasteita EU:n ja Korean välisiin suhteisiin. He kehottivat edistämään yhteisiä arvoja ja intressejä alueella sekä tekemään Korean ja EU:n kumppanuudesta tarkoituksenmukaisemman kansalaisten odotuksia silmällä pitäen.

Kansalaisyhteiskuntafoorumi suositti, että Koreassa ja EU:ssa päästöjä eniten aiheuttavilla aloilla tulisi hyödyntää uusia kiertotalousmalleja, joiden avulla voidaan vähentää teollisuudenalojen hiilipäästöjä ja parantaa elämänlaatua. Molemmat osapuolet ilmoittivat sitoutuvansa kestäväpohjaiseen ja osallistavaan globaaliin talouteen ja sopivat asettavansa etusijalle samapalkkaisuuden niin EU:ssa kuin Koreassa. Foorumissa korostettiin myös tarvetta käydä rakentavaa työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua työnantajien ja työntekijöiden edustajien kanssa työllisyydestä, työllisyyspolitiikasta ja työlainsäädännöstä. (sg)