Uudenlainen suhtautumistapa muoviin: muutokset käyttäytymisessä edellyttävät vahvaa lainsäädäntökehystä ja toteutuskelpoisia vaihtoehtoja

Euroopan kiertotalouden sidosryhmäfoorumin ja ETSK:n jäsen Cillian Lohan totesi ETSK:n aiheesta EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa järjestämässä kuulemistilaisuudessa, että teknologia ei sinällään riitä edistämään siirtymää vaan että sen ohella on pyrittävä kannustamaan laaja-alaiseen muutokseen käyttäytymisessä. Hän oli vakuuttunut siitä, että voimme ”edistää muutosta käyttäytymisessä, jos tarjoamme asianmukaisia ja kohtuuhintaisia vaihtoehtoja”. Kulutustottumukset ovat keskeisessä asemassa määriteltäessä, mitä voimme saavuttaa tulevaisuudessa. Viitatessaan tarvittavaan siirtymiseen kiertotalouteen hän totesi, että vaikuttaa ”välttämättömältä siirtyä kuluttajan käsitteestä käyttäjän käsitteeseen ylikulutuksen ja jätteen yhteydessä”.

Eri alojen asiantuntijat keskustelivat näistä tärkeistä kysymyksistä, ja keskustelujen tärkeimmät päätelmät muodostavat kansalaisyhteiskunnan merkittävän panoksen lausuntoon, jota ETSK laatii parhaillaan edellä mainitusta strategiasta ja direktiivistä.