ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier: turvallisuus palautettava Eurooppaan

Turvallisuuden palauttaminen Eurooppaan on ensisijainen tulevaisuuden painopiste covid-19-pandemian jälkeen. ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier vaati Italian talous- ja työneuvoston (CNEL) kanssa 15. toukokuuta 2020 järjestetyssä verkkoseminaarissa yhteistä EU:n terveyspolitiikkaa.

Luca Jahier’n sanoin EU:n on toimittava kahdella rintamalla: sen on yhtäältä investoitava enemmän kasvuun ja tuettava ekologisesti ja teknologisesti oikeudenmukaista siirtymää ja toisaalta varmistettava itselleen entistä vahvempi asema kansainvälisellä areenalla.

Luca Jahier keskusteli oikeista poliittisista valinnoista seuraavien sukupolvien tulevaisuuden varmistamiseksi Italian entisen pääministerin ja komission entisen puheenjohtajan Romano Prodin, Italian senaatin jäsenen ja EU:n entisen komissaarin Emma Boninon sekä Italian talous- ja työneuvoston (CNEL) puheenjohtajan Tiziano Treun kanssa.

Romano Prodi korosti EU:n terveyspolitiikan tarvetta ja katsoi tämän edellyttävän todellista EU:n globaalistrategiaa. Myöskään solidaarisuus ei hänen mukaansa ole mahdollista ilman unionin poliittista tasapainoa.

Emma Bonino oli samoilla linjoilla ja tähdensi, ettei ajatus yhteisestä EU:n terveyspolitiikasta ole uusi vaan että jo Robert Schuman ja Altiero Spinelli olivat kannattaneet sitä. Hän painotti myös tarvetta edistää ja tasapainottaa globalisaatiota.

Tiziano Treun mukaan ei pidä pyrkiä rakentamaan uudelleen aiempaa järjestelmää yritysten ja palvelujen osalta vaan keskityttävä sen sijaan strategisilla aloilla tehtäviin vihreisiin investointeihin ja uusien teknologioiden aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseen. Nämä teknologiat saattavat tuoda mukanaan riskejä mutta tarjota myös mahdollisuuksia talouden siirtymän toteuttamiseksi.

Luca Jahier päätti keskustelun optimistiseen sävyyn esittämällä ajatuksen EU:n ja jäsenvaltioiden yhteisestä strategiasta, jolla vastataan tulevaisuuden Euroopan haasteisiin: ”Nykyisen pandemian päätyttyä julkisen ja yksityisen velan määrä kasvaa, sosiaalisia jännitteitä saattaa esiintyä ja ihmiset tuntevat epävarmuutta. Jos emme pysy yhtenäisinä, tällä voi olla Euroopassa bumerangivaikutus. Tarvitsemme strategian tämän muutoksen kohtaamiseksi tai Eurooppa tulee jakautumaan iäksi. Yhdessä pystymme ja tulemme selviytymään.” (mp)