ETSK:n työntekijät-ryhmän verkkoseminaari – #RebuildEU

ETSK:n työntekijät-ryhmä

”Sosiaalisen toimintaohjelman tulisi olla covid-19-pandemian jälkeisen jälleenrakennussuunnitelman ytimessä unionissa. Meidän on keskityttävä vakaus- ja kasvusopimuksen perusteelliseen uudistamiseen ja sellaisen kultaisen säännön laatimiseen, joka antaa maille mahdollisuuksia investoida sosiaaliseen infrastruktuuriin”, totesi työntekijät-ryhmän puheenjohtaja Oliver Röpke.

ETSK:n ja työntekijät-ryhmän verkkoseminaarissa, joka järjestettiin viestinnästä vastaavan ETSK:n varapuheenjohtajan Isabel Cañon tuella, Oliver Röpke käytti alustuspuheenvuoron siitä, miten voidaan rakentaa uudelleen oikeudenmukaisempi Eurooppa, jotta selviydytään koronaviruspandemian jälkeisistä vaikutuksista. Röpke korosti, että elvytyssuunnitelman on ehdottomasti perustuttava yhteisvastuun, kestävän kehityksen sekä työntekijöiden suojelun ja osallistumisen periaatteisiin.

Verkkoseminaarin osallistujat – joita olivat muun muassa työllisyysasioista vastaava komission jäsen Nicolas Schmit, Euroopan parlamentin S&D-ryhmän puheenjohtaja Iratxe García ja EAY:n pääsihteeri Luca Visentini – katsoivat, että raamatulliset mittasuhteet tässä kriisissä, jonka seurauksena tuhannet ihmiset ovat menettäneet toimeentulonsa, merkitsevät sitä, ettei missään tapauksessa voitaisi enää vain jatkaa entiseen tapaan.

Komissaari Nicolas Schmit painotti, että elvytyssuunnitelmassa on tähdättävä taloudelliseen ja sosiaaliseen lähentymiseen, ja samalla suunnitelmaan on sisällytettävä vihreän kehityksen ohjelman ja digitaalistrategian kaltaisia keskeisiä tavoitteita sekä välineitä köyhyys- ja työttömyysriskien lieventämiseksi, esimerkiksi SURE-mekanismi, jolla tuetaan kansallisia työajan lyhentämisjärjestelyjä lainoin, sekä EU-tason nuorisotakuu- ja vähimmäispalkka-aloitteet, tiiviissä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa.

S&D-ryhmän puheenjohtaja Iratxe García tähdensi, että on entistäkin välttämättömämpää päästä tavoitteiltaan kunnianhimoiseen sopimukseen monivuotisesta rahoituskehyksestä, jotta voidaan laatia kattava elvytyssuunnitelma, jonka perustana ovat sosiaalisten oikeuksien pilari ja kestävän kehityksen tavoitteet. Hän peräänkuulutti EU:n toimivallan vahvistamista terveyspolitiikan alalla erityisesti, jotta voidaan parantaa unionin kykyä selviytyä vastaavanlaisista pandemioista tulevaisuudessa, ja painotti ”eurooppalaisen terveysunionin” tarvetta.

EAY:n pääsihteeri Luca Visentini varoitti siitä, että komission ennen pandemiaa käynnistämien merkittävien aloitteiden (joita ovat esimerkiksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja oikeudenmukainen digitaalinen siirtymä) lykkääminen, jota yritykset ja rahoitusala ovat kannattaneet, jotta voitaisiin ”keskittyä olennaiseen”, vaarantaisi vakavalla tavalla elpymisen. Budjettikuriin palaamisella olisi täsmälleen sama vaikutus, hän jatkoi. (mg)