Baiba Miltoviča: kuluttajat ja covid-19-pandemia

Koronavirus on yksi Euroopan unionin kaikkien aikojen suurimmista haasteista. Viruksen leviäminen vaikuttaa jatkossakin EU:n jäsenvaltioiden talouksiin ankarasti, mikä aiheuttaa suurta uhkaa paitsi yrityksille ja työllisyydelle myös kuluttajille. Tämä on saanut valtiot toteuttamaan poikkeuksellisia toimenpiteitä ihmisten suojelemiseksi.

Latvian hallitus ei viivytellyt, kun ensimmäiset covid-19-pandemian aiheuttamat tartuntatapaukset oli havaittu, vaan se ryhtyi mittaviin toimenpiteisiin viruksen taltuttamiseksi. Toisin kuin muissa EU-maissa, Latviassa ei sovellettu tiukkoja sulkutoimia, mutta väestö noudatti tunnollisesti yleisiä turvatoimenpiteitä, joihin kuuluvat lähikontaktien välttämistä koskevat vaatimukset, desifiointimenettelyt, kauppakeskusten sulkeminen viikonloppuisin ja yleisinä vapaapäivinä sekä määräys kahden metrin turvavälistä fyysisessä sosiaalisessa kanssakäymisessä ja ihmisten kokoontuessa sisä- ja ulkotiloihin.

The Telegraph -sanomalehdelle antamassaan haastattelussa pääministeri Krišjānis Kariņš kertoo, miten hän löysi tasapainon ”kansansa terveyden” ja ”talouden optimaalisen säästämisen” välillä.

Meidän täytyy olla edelleen varuillamme, koska Euroopassa on hyvin paljon koronavirustartuntoja. Niin kauan kuin immuniteettia virusta vastaan ei ole, uuden epidemian uhka on olemassa. Lisäksi on vaarana, että tauti leviää uudelleen, niin kauan kuin sitä esiintyy aktiivisina purkauksina tietyillä paikkakunnilla. On mahdotonta ennustaa, miten kauan turvatoimia on jatkettava. On kuitenkin selvää, että vallitseva tilanne vaikuttaa ihmisten mielenterveyteen, psykologiaan ja asenteisiin.

Kansalaisyhteiskunnan kuluttajajärjestöt ovat jo kiinnittäneet huomiota siihen, että kuluttajakäyttäytyminen ja ostotottumukset ovat muuttumassa. Ihmiset elävät ja ostavat toisin kuin ennen, ja heidän ajattelunsa on muuttunut monessa suhteessa entisestä. Kuluttajat ovat vakavasti huolissaan covid-19-pandemian terveys- ja talousvaikutuksista, ja niinpä tärkeimmät perustarpeet askarruttavat heitä tätä nykyä eniten.

Kuluttajat ostavat harkitummin, valitsevat paikallistuotteita mutta hyödyntävät samalla sähköistä kauppaa avoin mielin. Ostamisen mallit ovat muuttumassa, ja vastaavasti verkkotarjonta kehittyy uudelle tasolle. Monet näistä uusista tavoista tulevat jäämään covid-19-pandemian mentyä. Sen vuoksi kansalaisyhteiskunnan kuluttajajärjestöjen on syytä tutkia näitä uusia ilmiöitä ja suuntauksia ja muodostaa niistä oma käsityksensä tarjotakseen ihmisille asianmukaista suojelua.

Kuluttajien luottamuksen parantaminen on sähköisen kaupan kulmakivi markkinoilla. Tietojen ilmoittaminen, maksusuoja, vaaralliset tuotteet, riitojenratkaisu, sääntöjen noudattamisen valvonta ja koulutus: tässä vain muutamia esimerkkejä asioista, joiden parissa kuluttajajärjestöt jatkavat työtään ja joita ne seuraavat tarkkaan.

Latvian kuluttajansuojajärjestö tukee vilpittömästi hallitusvaltaa ja kuntia niiden toimissa vaaralle alttiiden kuluttajien suojelemiseksi covid-19-pandemialta. Tarvitsemme solidaarisuutta ja toiminnan koordinointia kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa koko kriisin ajan.

Covid-19-pandemian jälkeen tarvitsemme paitsi kunkin maan tarmokkaita kansalaisyhteiskunnan organisaatioita myös vahvaa ja vakaata ETSK:ta ja sen asiantuntevia ja aktiivisia jäseniä, jotka edustavat kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden etuja tinkimättömästi.