Apua yrityksille koronakriisistä selviytymiseksi!

ETSK:n työnantajat-ryhmä

Covid-19-kriisin aiheuttamien taloudellisen ja sosiaalisten vahinkojen rajoittamiseksi tarvitaan toimenpiteitä, jotta ensin pystytään selviytymään hätätilanteesta ja sen jälkeen voidaan siirtyä elvyttämiseen ja jälleenrakentamiseen. Kiireellisintä on nyt pelastaa yritykset ja työpaikat.

Keskeinen tekijä on yritysten (erityisesti pk-yritysten) maksuvalmiuden varmistaminen. Työnantajat-ryhmän suhtautuu myönteisesti kaikkiin tähän mennessä valtioiden ja unionin tasolla toteutettuihin tukitoimiin. Nyt meidän on varmistettava, että yritykset saavat nämä varat viipymättä käyttöönsä.

Taloudellisen tuen lisäksi kriisissä olevalle taloudelle ja yhteiskunnalle on äärimmäisen tärkeää, että tavarat, palvelut ja työntekijät liikkuvat sujuvasti. Kriittiset yhteydet – sekä sisämarkkinoilla että kansainvälisesti – on olennaisen tärkeää pitää toimivina.

On toimittava harkitusti, hallitusti ja yhdenmukaisesti poistettaessa rajoituksia ja siirryttäessä yleisistä rajoituksista kohdennettuihin toimenpiteisiin. EU:n sisärajojen selkeän ja ennakoitavissa olevan avaamisen tulisi olla osa rajoitusten purkamiseen tähtääviä jäsenvaltioiden strategioita. Asiaa olisi koordinoitava EU:n tasolla tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi.

Testaaminen, jäljittäminen ja ihmisten terveyden suojeleminen ovat avainasemassa pyrittäessä minimoimaan rajoitusten purkamisen riskejä. Yrityksillä on paljon tarjottavaa käytännön ratkaisuissa.

Yritykset on otettava jatkuvasti mukaan toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, sillä niillä on käytännön tietoa ja asiantuntemusta ongelmista, tarpeista ja mahdollisista ratkaisuista. EU:n kaikenkokoiset yritykset kaikilla aloilla tekevät kaikkensa kriisistä selviytymiseksi. Yhdessä tämä onnistuu!

Lisätietoa työnantajat-ryhmän ehdotuksista kriisistä selviytymistä varten löytyy ryhmän kannanotosta: https://europa.eu/!Dp99Um. (lj)