Kykeneekö EU vastaamaan covid-19-kriisin asettamaan haasteeseen? Voivatko ihmiset odottaa EU:n auttavan heitä selviytymään myrskystä tällä kertaa vai tuntevatko he tulleensa petetyiksi, kuten tämän vuosisadan kahden muun merkittävän kriisin yhteydessä? Epidemian pyyhkiessä Euroopan yli vaatien valtavan veron ihmisuhreissa ja kylväen perinpohjaista taloudellista hävitystä ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier tarkastelee EU:n tähänastista reaktiota ja viittaa voimakkaisiin toimiin, jotka vielä eilen olisivat olleet tabuja. Edessä on kuitenkin pitkä taival, hän toteaa hahmotellessaan etenemisreittiä, joka voisi auttaa Euroopan johtajia löytämään yhteisen sävelen. (ll)