Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi – faktatietoja

Jo kymmenettä kertaa järjestettyyn tapahtumaan saatiin ennätykselliset 1 039 osallistumishakemusta, joista 972 tuli EU:n jäsenvaltioista ja 67 viidestä ehdokasvaltiosta. Eniten hakemuksia saatiin Romaniasta (221) ja vähiten Maltasta ja Montenegrosta (neljä hakemusta kummastakin).

Tapahtumaan valittiin osallistumaan sähköisessä arvonnassa 33 keskiasteen oppilaitosta, yksi jokaisesta EU:n 28 jäsenvaltiosta sekä viidestä ehdokasvaltiosta (Albania, Montenegro, Pohjois-Makedonia, Serbia ja Turkki). Ensimmäistä kertaa tapahtuman historiassa keskusteluihin osallistui myös yksi Brysselin Eurooppa-kouluista. Eurooppa-koulut tarjoavat opetusta EU:n virkamiesten lapsille pääasiassa vanhempien alkuperämaiden kielillä. Niissä opiskelee näin ollen rinnakkain monia kieliä ja kulttuureita edustavia oppilaita, joilla on myös yhteisiä oppitunteja.

Brysseliin saapui 102 oppilasta – kolme kustakin mukaan valitusta koulusta –, jotka osallistuivat 20.–21. maaliskuuta 2019 käytyyn laajaan keskusteluun. Suurin osa oli iältään 16–18-vuotiaita nuorimpien ollessa 15- ja vanhimpien 20-vuotiaita. Toisin kuin vanhemman ikäpolven edustajakunnissa naisten osuus oli suurempi kuin miesten (60–42).

Ennen tapahtumaa osallistujat valmistautuivat keskusteluun mukana seuraavan opettajan johdolla. Heitä kävi myös tapaamassa joku ETSK:n jäsenistä, joka auttoi virittämään keskustelua seuraavista keskeisistä kysymyksistä:

  • Miten voimme vahvistaa edustuksellista demokratiaa tulevaisuudessa?
  • Millaista poliittista osallistumista on olemassa Euroopan parlamentin vaalien lisäksi, ja miten sinä voisit olla siinä mukana?
  • Mitä sinun mielestäsi pitäisi tehdä äänestysvilkkauden lisäämiseksi Euroopan parlamentin vaaleissa?

Tapahtuman aikana oppilaat työskentelivät asiantuntevien vetäjien ohjauksessa laatiakseen kymmenen suositusta EU:n poliittisille päättäjille. Tämän jälkeen kolme kiinnostavinta ehdotusta valittiin äänestyksessä.

”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuman järjestää kansalaisyhteiskunnan ääntä unionitasolla edustava ETSK, ja se on komitean tärkein nuorisolle suunnattu tapahtuma. ETSK pyrkii tällä aloitteella varmistamaan, että nuoremman sukupolven näkemykset, kokemukset ja ajatukset otetaan huomioon EU:n poliittisessa päätöksenteossa.

Lisätietoa vuoden 2019 ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumasta on saatavilla tapahtuman virallisilla verkkosivuilla. (dm & ks)