”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi -tapahtuma järjestettiin kuluvana vuonna kymmenettä kertaa. ETSK-Info tapasi komitean entisen varapuheenjohtajan Irini Parin, joka vuonna 2010 esitti ensimmäisenä ajatuksen tapahtuman järjestämisestä, ja luo katsauksen ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuman alkuvaiheisiin sekä Euroopan tulevaisuuteen.

ETSK-Info: Irini Pari, voisitko kertoa tämän aloitteen synnystä? Mikä oli inspiraatiosi lähde?

Irini Pari: Viestinnästä vastanneena varapuheenjohtajana halusin tavoittaa nuoret eurooppalaiset. Halusin antaa näille epätavanomaisille keskustelukumppaneille tilaisuuden kokea, ymmärtää ja jakaa Eurooppaa omakohtaisesti ilman stereotypioita sekä kannustaa heitä osallistumaan ja toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa. Halusin nähdä Euroopan tähtien syttyvän näiden nuorten silmissä ja näin tapahtui!

Oletko tyytyväinen siihen, miten ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuma on kehittynyt ajan mittaan?

Ilman muuta! On hienoa nähdä, kuinka jokin alullepanemasi kehittyy ja kasvaa. On erittäin palkitsevaa tietää, että on onnistunut koskettamaan tuhansia nuoria sydämiä kaikkialla Euroopassa. Haluan myös kiittää lämpimästi kaikkia viestinnästä vastanneita varapuheenjohtajia, jotka ovat vieneet aloitetta eteenpäin – erityisesti Isabelia – ja koko ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tiimiä, joka tukee tapahtumaa erittäin innostuneesti ja intohimoisesti ja on tehnyt vuosien mittaan hyvää työtä.

Millaisena näet nuorten roolin Euroopan rakentamisessa nyt ja tulevaisuudessa? Uskon vahvasti nuoriin ja heidän dynaamisuuteensa. Nykypäivän nuoret kasvavat vaikeina ja haastavina aikoina, mutta jokainen haaste on myös erinomainen mahdollisuus! Vuosituhannen vaihteessa syntyneet esimerkiksi tarjoavat jo ratkaisuja, tutkivat uusia toimintatapoja jakamistalouden ja alustojen kautta, kehittävät yrittäjyyttä, antavat merkityksen ja arvot työelämälleen, asettavat etusijalle panoksen antamisen yhteiskunnalle ja torjuvat ilmastonmuutosta. Nuorten käynnistämän päättäväisen ilmastotoiminnan myötä sanoisin, että ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuma on merkittävämpi kuin koskaan – nuoret haluavat tuoda äänensä kuuluviin, ja me olemme antaneet heille tähän mahdollisuuden ennakoivasti!

Miten arvioisit vuoden 2019 ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumaa?

Kuten joka vuosi olen vaikuttunut tuloksista! Tänä vuonna nuoret eri puolilta Eurooppaa keskustelivat aiheesta ”Äänestä tulevaisuudesta”. He halusivat lisää koulutusta, lisää tietoa ja lisää avoimuutta kaikin käytettävissä olevin välinein, joita ovat interaktiiviset verkkosivustot, oppitunnit, yhteydet, toiminta, kokoukset ja joissa kaikki – ikäihmiset, nuoret, poliitikot, sosiaaliset liikkeet, asiantuntijat ja media – ovat mukana.

Millainen olisi mielestäsi ihanteellinen Eurooppa?

Unelmoin syvästi demokraattisesta Euroopasta, jossa kunnioitetaan vaaleja, toimivaltajakoa, perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta. Euroopasta, jossa on vireä, dynaaminen, riippumaton, osallistava ja vuoropuheluun perustuva demokratia. Tiedämme hyvin, että elämässä ei ole vain yhtä totuutta! On tärkeää ymmärtää muiden ihmisten näkökantoja, rakentaa siltoja, löytää päämäärä ja asettaa yhteinen etu henkilökohtaisten intressien edelle. Olen ylpeä siitä, että olen komitean jäsen, koska juuri tätä me teemme täällä. Kyllä, Eurooppa on melkoinen haaste. Kyllä, Eurooppa on monimutkainen asia. Kyllä, Eurooppa on epätäydellinen, mutta siinä piilee sen kauneus. Euroopan rakentaminen on pitkä ja vaikea tie, mutta sille tielle kannattaa lähteä: lähdetään yhdessä!