”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuma aiempien osallistujien näkökulmasta: käänteentekevä kokemus

”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuma (YEYS) järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010, jolloin musertava rahoituskriisi oli vasta alkanut, kaikkien EU:n toimielinten johdossa toimivat vielä eri puheenjohtajat ja brexit oli sanana tuntematon. Tuolloin Instagramia ei ollut olemassa, WhatsApp oli juuri otettu käyttöön ja Twitterillä oli vain 100 miljoonaa käyttäjää, joka ei ole mitään verrattuna 1,5 miljardiin rekisteröityyn käyttäjään vuonna 2019. Monet asiat ovat sittemmin muuttuneet, mutta nuorten innostus ja energia ovat pysyneet samoina, ja nyt kymmenettä kertaa järjestettyyn ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumaan ETSK oli kutsunut mukaan kolme aiempaa osallistujaa ottamaan osaa keskusteluihin ja jakamaan kokemuksiaan.

Carlos Aceituno Espanjasta oli yksi ensimmäiseen, vuonna 2010 järjestettyyn ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumaan osallistuneista. Tuona vuonna tulivuoren purkautuminen Islannissa pysäytti lentoliikenteen Euroopassa, minkä johdosta useat valtuuskunnat eivät kyenneet saapumaan Brysseliin, ja espanjalais- ja portugalilaisopettajat joutuivat vuokraamaan yhdessä minibussin kuljettaakseen opiskelijat takaisin kotiin. Carlos muistaa kuitenkin YEYS-tapahtuman monista muista syistä: ”Se oli hyvä tilaisuus oppia tuntemaan EU:n toimielinten työskentelyä ja luoda henkilökohtainen yhteys EU-hankkeeseen.” Carlos, joka on nykyisin 25-vuotias, työskentelee nuorten parissa matematiikan opettajana, mutta häntä kiinnostaa myös politiikka: ”Haluan hankkia kokemusta opettajana ja sen jälkeen tulevaisuudessa osallistua vammaisille henkilöille suunnattuihin koulutusaloitteisiin tai jopa perustaa oman konsultointiyrityksen tällä alalla.” Carlosilla on hyvin selkeä käsitys ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuman vaikutuksesta omaan ammatilliseen uraansa: ”En sanoisi, että osallistuminen tapahtumaan olisi vaikuttanut ratkaisevasti valintoihini, sillä tiesin jo tuolloin haluavani ryhtyä opettajaksi, mutta se ehdottomasti auttoi minua ymmärtämään koulutuksen ja poliittisen toiminnan välisen yhteyden.”

Vuonna 2012 – vain seitsemän vuotta sitten – Evita Nedzvecka saapui Latviasta ottamaan osaa kolmatta kertaa järjestettyyn ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumaan. Tätä nykyä hän on maansa nuorin diplomaatti ja työskentelee Latvian suurlähetystössä Oslossa. Loistava ura, joka voidaan myös yhdistää hänen ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumasta hankkimaansa kokemukseensa: ”Olen varma, että osallistuminen ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumaan antoi sysäyksen päätökselleni opiskella kansainvälisiä suhteita, ja tämä johti lopulta siihen, että minusta tuli diplomaatti. Se myös auttoi minua ymmärtämään, miten toimielimet tekevät päätöksiä ja miten ihmiset voivat vaikuttaa niihin.” Kokemus oli myönteinen myös henkilökohtaisella tasolla, sillä eräät osallistujat pitävät edelleen yhteyttä sosiaalisen median kautta ja, kuten Evita sanoo, ”tapahtuma auttoi minua myös hankkimaan kokemusta ja itseluottamusta: sen jälkeen tiesin, että voisin tehdä mitä tahansa haluaisin”.

Giovanni Arcari Italiasta osallistui ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumaan vuonna 2014 ja jakaa valtaosan kahden muun aiemman osallistujan näkemyksistä: ”Olen ollut aina kiinnostunut politiikasta mutta en poliittisista puolueista, ja 'Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi' -tapahtuman ansiosta pääsin tutustumaan ETSK:n ja kansalaisyhteiskunnan rooliin. Henkilökohtaisesti aion jatkossakin levittää tietoa siitä, mikä ETSK on ja miten antoisaa on ottaa osaa 'Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi' -tapahtumaan.” Giovanni, joka on nyt 22-vuotias, opiskelee nykyisin konetekniikkaa Saksassa. Hän myös korostaa ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuman hyödyllisyyttä itseluottamuksen kannalta: ”Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun jouduin puhumaan julkisesti, ja minun oli tehtävä se englanniksi. Se todellakin auttoi minua pääsemään yli erinäisistä henkisistä esteistä, ja havaitsin, että kykenin kommunikoimaan muista maista kotoisin olleiden taustaltaan erilaisten ihmisten kanssa.”

Näiden ”veteraanien” tehtävänä oli ottaa osaa keskusteluihin ja hyödyntää kokemustaan auttaakseen tämän vuoden osallistujia määrittelemään ehdotuksensa paremmin. He kaikki kolme toivat esiin oppilaiden energian ja innostuksen ja olivat vaikuttuneita heidän vankasta tietämyksestään, joka oli hankittu ennen kaikkea sosiaalista mediaa ja internetiä intensiivisesti käyttäen. He olivat myös yhtä mieltä siitä, että ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuman yhteydessä käytettävät menetelmät ovat parantuneet merkittävästi: ”Uusi formaatti on mielestäni paljon aiempaa luovempi ja antaa osallistujille mahdollisuuden ilmaista itseään vapaasti”, Carlos totesi. Giovanni oli asiasta samaa mieltä, mutta ehdotti, että keskustelut olisivat ”hieman jäsennellympiä”, jotta voidaan keskittyä olennaiseen. Evita tiivisti keskustelun yksinkertaiseen totuuteen: ”Lahjakkuus on lahjakkuutta. On samantekevää, mistä se on peräisin tai mitä menetelmää käytetään”, ja todellakin nimenomaan tästä ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumassa on kysymys. (dgf)